Modelització i aplicacions matemàtiques a l'ESO

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a:
professorat d'educació secundària.
Durada:
20 hores (6 sessions de 3 hores + 1 de dues hores).
Calendari:
dimecres, del 25 d'octubre al 20 de desembre de 2017          Horari:  de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB.
Professorat: Manel Sol, membre de l'equip de formació i innovació de l'ària de matemàtiques de secundària de l'ICE de la UAB.
Preu: 70€.
Codi curs: C2                 Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat


Presentació:
La modelització és un dels processos més important a l’educació matemàtica. A alguns països es va començar a treballar sobre la modelització als anys 80. Des que la modelització va aparèixer com una de les competències que s’avaluen a les proves PISA ha assolit una gran rellevància a tots els nivells educatius. A molts països s’ha incorporat als currículums tot i que a la pràctica es constaten greus dificultats per portar-la a les aules. En el nostre currículum es fa referència expressa a la modelització a la competència 8.
La modelització consisteix en recórrer el cicle que s’inicia amb el plantejament d’un problema de la vida real i, a través d’un procés de matematització, es transforma en un problema matemàtic que es resol amb l’elaboració d’un model que ens condueix a una solució. Aquesta solució s’ha de traslladar de nou al context real inicial on es validarà el model construït, comprovant la validesa de la solució obtinguda.
En el curs es donaran les eines necessàries per saber quèés la modelització, posar en pràctica tasques de modelització, elaborar propostes, donar pautes de com gestionar-les i de com avaluar-les.

Objectius:

  • Reconèixer i comprendre què és el procés de modelització matemàtica.
  • Aplicar el procés de modelització.
  • Analitzar diferents tipus de tasques per modelitzar i reconèixer els diferents recobriments del cicle de modelització.
  • Elaborar propostes de tasques de modelització i aplicació matemàtica per a l’aula.
  • Gestionar a l’aula les tasques de modelització i aplicació matemàtica.
  • Avaluar les tasques de modelització i aplicació matemàtica.

Continguts:
Es treballaran tots els blocs de continguts de manera relacionada.

Metodologia:
Serà una combinació de explicacions teòriques, per introduir els elements de la modelització seguits de realització de tasques i la seva posterior anàlisi. Està orientat a donar suport perquèel professorat assistent pugui portar a l’aula tot el que es presenti en el curs.

Observacions:
Les persones assistents han de venir predisposats a fer i actuar. No serà un curs de venir a escoltar i recollir documentació.
En alguna de les sessions es demanarà que es porti ordinador portàtil.

Avaluació i certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest sentit es tindrà en compte la participació activa i la realització de tasques que es vagin proposant.

Documents del curs