La gramàtica de la llengua catalana i la Nueva gramàtica de la lengua española. Comparació i avaluació de propostes

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: dissabtes, del 28 d'octubre al 25 de novembre de 2017      Horari:  de 9.30 a 13.30h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.
Professorat: Ángel J. Gallego, Ignacio Bosque, Alba Cerrudo, Jordi Fortuny, Edita Gutiérrez, Ares Llop, Jaume Mateu, Anna Paradís, Anna Pineda, Samanta Planells, Pablo Rico.
Preu: 70€
Codi curs: B10                 Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat


Presentació:
Durant els últims deu anys les dues institucions de llengua més importants (la RAE i l’IEC) han publicat les seves gramàtiques: la Nueva gramática de la lengua española (2009-2011) i la Gramàtica de la llengua catalana (2016). Aquest curs pretén discutir una sèrie de temes presents tant als llibres de text com a totes dues gramàtiques amb l’objectiu de veure els punts que són tractats de la mateixa manera i els que impliquen un enfocament diferent. Valorarem els motius d’aquestes divergències de criteri, tot plantejant quina seria l’opció més adequada tenint en compte el perfil dels estudiants de secundària i el seu professorat. La discussió teòrico-metodològica estarà acompanyada de propostes pràctiques (activitats, unitats didàctiques, etc.).

Objectius:

 • Presentar les propostes de la Gramàtica de la llengua catalana (IEC, 2016) i la Nueva gramática de la lengua española (RAE-ASALE, 2009-2011) sobre una sèrie de temes dels llibres de text
 • Veure quines són les similituds, quines les diferencies i, en l’últim cas, quina opció és més adequada al perfil dels estudiants de Secundaria i del seu professorat.
Programa:
28 d'octubre
 • La Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans: una nova manera de fer gramàtica. Anna Pineda i Ares Llop.
 • Conceptos gramaticales clásicos y modernos en la Nueva gramática de la lengua española. Ignacio Bosque.
4 de novembre
 • La subordinació en la nova Gramàtica de l'IEC. Sebastià Salvà.
 • Lo que esconde el concepto de subordinación. Edita Gutiérrez.
11 de novembre
 • Les funcions gramaticals i la sintaxi dels pronoms febles a la Gramàtica de la Llengua Catalana. Jordi Fortuny.
 • TBA. Jaume Mateu.
18 de novembre
 • Estructura informativa. Popostes d'aplicació a l'aula de secundària a partir de la nova Gramàtica de la Llengua Catalana. Anna Paradís.
 • La estructura informativa. Aplicaciones para el aula de Secundaria a partir de la NGLE. Alba Cerrudo.
25 de novembre
 • Acordes y desacuerdos entre la NGLE y los libros de texto: una oportunidad para la reflexión gramatical a partir de algunas funciones sintácticas. Pablo Rico
 • Predicando con la predicación. Samanta Planells.

Metodologia:
Les sessions es basaran en presentacions dels professors (fent servir PDFs o fulls de mà), sempre amb un diàleg amb els assistents.

Avaluació i certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents.