Creativitat i innovació a l'aula

Modalitat: presencial.
Adreçat a:
professorat de tots els nivells educatius.
Durada:
20 hores (6 sessions de 3 hores + 1 de dues hores).
Calendari:
dilluns, del 23 d'octubre al 4 de desembre de 2017          Horari:  de 18 a 21 h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.
Professorat: Meritxell Cano Autet, doctora en psicologia per la UAB; professora a l’Escola Universitària de Ciències Socials de Manresa (UVic – UCC); formadora de formadors i assessora per a la implantació de noves metodologies docents a escoles del territori.
Preu: 70€.
Codi curs:
B1                 Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:

En els últims anys, els professionals de l'educació cada vegada prenen més consciència de la importància d'educar alumnes capaços d'aprendre a aprendre, flexibles, competents en gestionar el seu propi coneixement i en pensar de manera autònoma. L'escola més tradicional ha prioritzat la memòria i el pensament lògic, en detriment de la creativitat, i aquest model cada vegada ens serveix menys en un moment com l’actual. L'objectiu principal del curs és endinsar-nos en la creativitat i la innovació i facilitar eines per aplicar en el dia a dia a l'aula per fomentar que els nostres alumnes aprenguin a pensar.

Objectius:

 • Aprendre què és la creativitat, com es desenvolupa i quin paper juga en la resolució de problemes i l'aprenentatge.
 • Saber promoure una ensenyança creativa en el dia a dia a l'aula. Entenent la creativitat com una habilitat que va molt més enllà del món de les arts i que s'estén a totes les àrees de coneixement.
 • Aprendre estratègies i activitats concretes per ensenyar a pensar als alumnes i fomentar la creativitat i el pensament crític
 • Endinsar-nos en l'Aprenentatge Basat en Problemes Conèixer com es pot portar a terme i veure'n exemples i experiències
 • Facilitar eines per innovar a l'escola. Aprendre tècniques de creativitat i saber dissenyar un projecte d'innovació educativa des de la generació d'idees a la planificació d'activitats i propostes.

Continguts:

La creativitat

 • Què és la creativitat i com es desenvolupa
 • Com mesurar la creativitat
 • Pensament divergent vs pensament convergent
 • El paper de l'escola en el desenvolupament de la creativitat

La creativitat en el dia a dia: com estimular-la

 • Estimular la curiositat i l'autonomia
 • Aprendre a fer preguntes (la pedagogia de les preguntes)
 • Facilitar recursos flexibles
 • Potenciar les relacions
 • Tolerar la diferència
 • Promoure la motivació intrínseca i deixar escollir

Ensenyar a pensar

 • Les claus per pensar
 • Els sis barrets per pensar
 • Filosofia 3/18
 • Rutines i destreses de pensament, organitzadors gràfics, estratègies metacognitives i altres tècniques de creativitat

L'Aprenentatge Basat en Problemes

 • Els principis de l'ABP: disseny de problemes i fases
 • Exemples i experiències

Innovació a l'escola

 • Disseny de projectes d'innovació
 • Generar idees (tècniques de creativitat)
 • Seleccionar idees
 • Prendre decisions
 • Especificació i planificació de projectes
 • Tancament i avaluació de projectes

Metodologia: La metodologia serà participativa per tal de compartir experiències i apropar els plantejaments teòrics i pràctics al dia a dia de les persones, professionals de l'educació, que hi assisteixin.
Durant la formació es plantejaran activitats diverses, i concretes, que els participants puguin anar incorporant en les seves pràctiques pedagògiques i que ens permetran reflexionar en grup sobre tots els aspectes que es vagin treballant.

Avaluació i certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest sentit es tindrà en compte la participació i la reflexió dels assistents per tal de valorar el seu aprofitament.