Com treballar a l'aula amb les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l'autoavaluació

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores (6 sessions de tres hores + 1 de dues hores).
Calendari: dimecres, del 10 de gener al 21 de febrer de 2018      Horari:  de 18 a 21 h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.
Professorat: Meritxell Cano Autet, doctora en psicologia per la UAB; professora a l’Escola Universitària de Ciències Socials de Manresa (UVic – UCC); formadora de formadors i assessora per a la implantació de noves metodologies docents a escoles del territori.
Preu: 70€
Codi curs: B5                 Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
En els últims anys han aparegut un conjunt de metodologies docents que modifiquen les estructures clàssiques d'organització escolar, que veuen l'alumnat com a principal protagonista del seu aprenentatge i que esdevenen bones eines per a l'atenció a la diversitat.
L'objectiu principal del curs és endinsar-nos en tres noves maneres d'ensenyar i d'aprendre: el disseny d'activitats d'intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l'autoavaluació. I saber integrar aquestes tres perspectives en la programació d'unitats didàctiques, projectes o activitats d’aula.

Objectius:

 • Aprendre a convertir les unitats didàctiques, projectes o activitats d'aula en activitats d'intel·ligències múltiples, afavorint, així, un aprenentatge global i significatiu per a tots els alumnes.
 • Donar a conèixer les principals pràctiques per cohesionar el grup i per treballar a partir d'estructures i tècniques cooperatives a l'aula.
 • Conèixer eines per promoure l'autoavaluació i la coavaluació (avaluar per aprendre).
 • Saber integrar les tres metodologies anteriors: les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l'avaluació formadora en el nostre dia a dia a l'aula.

Continguts:

Treballar amb les intel·ligències múltiples

 • Presentació de la Teoria de les intel·ligències múltiples i breu apunt de creativitat
 • Com podem treballar a partir de les intel·ligències múltiples a l'aula
 • Els menús d’intel·ligències: exemples d'activitats per treballar les intel·ligències
 • Disseny de noves propostes d’intel·ligències múltiples

L'aprenentatge cooperatiu

 • La intel·ligència interpersonal: principis del treball cooperatiu
 • Exemples d'estructures i tècniques cooperatives
 • Disseny de noves propostes per aplicar el treball cooperatiu a l’aula

L'autoavaluació

 • La intel·ligència intrapersonal: de l'avaluació acreditativa a l'avaluació formadora (avaluar per aprendre)
 • Exemples d'eines per incorporar l'autoavaluació i la coavaluació a l'aula
 • Disseny de noves propostes d'autoavaluació i coavaluació

Metodologia:
La metodologia serà participativa per tal de compartir experiències i apropar els plantejaments teòrics i pràctics al dia a dia dels professionals de l'educació que hi assisteixin.

Avaluació i certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest sentit, durant la formació es plantejaran activitats diverses, i concretes, que els participants puguin anar incorporant en les seves pràctiques pedagògiques i que ens permetran reflexionar en grup sobre tots els aspectes que es vagin treballant. Tanmateix es tindrà en compte la participació i la reflexió dels assistents per tal de valorar el seu aprofitament.