Curs 2017-2018

Recull de Congressos, Jornades i Trobades pedagògiques previstos

Activitat Data
III Trobada de didàctica dels estudis clàssics pendent de concretar
II Trobada de coordinadors d’equips ICE pendent de concretar
Dissabtes d'astronomia: la lluna 14 d'octubre
VII Jornades La cultura matemàtica de les persones. El món de la vida de l’aula. Benestar, cultura i llibertat 20 i 21 d'octubre
Dissabtes d'astronomia: el sol 28 d'octubre
II Trobada Mirades de mestres 28 d'octubre
Dissabtes d'astronomia: els planetes 4 de novembre
XVIII Trobada d'Experiències d'Aplicació de la Pedagogia Sistèmica 9 de novembre
III Congrés nacional de professorat de FOL 10 i 11 de novembre            
Dissabtes d'astronomia: les estrelles 11 de novembre
Dissabtes d'astronomia: les estrelles (repetició) 18 de novembre
Gamificació des de l'aula: experiències, propostes i realitats 25 de novembre
II Trobada d’actualització de didàctica de llengües estrangeres 20 de gener
Projectes integradors en anglès a l’educació primària 27 de gener
XIX Trobada d'Experiències d'Aplicació de la Pedagogia Sistèmica 1 de febrer
Dissabtes d'astronomia: experiments d'astrofísica 24 de febrer
I Simposi d’equips ICE sobre treball per projectes 9 i 10 de març
Dissabtes d'astronomia: experiments d'astrofísica (repetició) 24 de març
XI Jornades dels Ensenyaments Econòmics, administratius i comercials abril
IV Trobada Començar a llegir i a escriure abril
XX Trobada d'Experiències d'Aplicació de la Pedagogia Sistèmica 3 de maig
Dissabtes d'astronomia: instruments d'observació 5 de maig
Dissabtes d'astronomia: instruments d'observació (repetició) 12 de maig
V Trobada de tutoria a l’ESO 19 de maig
IX Jornada sobre experiències innovadores a secundària 29 de juny