Classificats per temes

Direcció centres / Lideratge / Treball equip centre
1r quadrimestre
Metodologies en el treball per competències. Curs virtual

2n quadrimestre
Habilitats i competències per liderar equips docents cohesionats i eficaços. Curs presencial
Recursos pràctics per a elaborar projectes interdisciplinaris d’educació artística i ciència en llengua anglesa. Curs virtual
L’avaluació en el treball per competències. Curs virtual


Interdisciplinarietat / Globalització / Projectes
1r quadrimestre
Treball per projectes a infantil i primària. Curs presencial
Treball per projectes a secundària. Curs presencial

2n quadrimestre
Treball per projectes a secundària. Curs presencial


Gestió aula
1r quadrimestre

Coaching educatiu. Curs presencial
El debat acadèmic com a eina d'aprenentatge. Curs presencial
Gestió positiva dels conflictes. Curs virtual

2n quadrimestre
Incidents crítics a l’institut. Prevenció i gestió estratègica dels conflictes. Curs presencial
Introducció al debat parlamentari britànic com a projecte d’aula. Curs presencial
Gestió positiva dels conflictes. Curs virtual


Eines i metodologies digitals
1r quadrimestre
Creació i producció de recursos audiovisuals: Coses que hem de fer per rodar una pel·lícula (per molt curta que sigui). Curs presencial
Ens iniciem en la programació creativa amb Scratch! Curs virtual
Creació d’activitats de geolocalització amb realitat augmentada. Curs virtual
Com treballar les narracions digitals a l’aula. Curs virtual
Metodologia, eines i recursos TIC efectius a l’aula. Curs virtual
Gamificació amb Classcraf. Curs virtual
Com crear un curs MOOC (Massive Open Online Courses). Curs virtual

2n quadrimestre
Assessorament en l’edició de vídeos (mirades de mestres). Curs presencial
La cerca d’informació. Curs presencial
WebQuest. Curs presencial
Creació de material didàctic amb eines digitals. Curs virtual
Tractament digital de les imatges. Curs virtual
Iniciació a la metodologia de les Flipped Classroom amb pràctica real a l’aula. Curs virtual
Tauletes digitals, possibilitats didàctiques i aplicacions a l’aula. Curs virtual
Projecte LaceNet. Curs virtual


Personalització aprenentatge / Atenció diversitat / Acollida / Tutoria / Educació emocional
1r quadrimestre
Incloure i comprendre el funcionament i les dificultats en les relacions socials dels infants amb Trastorn de l’Espectre Autista a l’escola. Propostes i estratègies. Curs presencial
Orientació educativa. Curs presencial
Creativitat i Innovació a l’aula. Curs presencial
Com treballar a l’aula amb les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i l’autoavaluació. Curs presencial
Neurociència i educació. Curs presencial
Curs d’iniciació a la pedagogia sistèmica. Curs presencial
Les intel·ligències múltiples a l’aula. Curs virtual
La programació neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius. Curs virtual
De l’emoció a l’acció intel·ligent. Curs virtual

2n quadrimestre
Orientació educativa. Curs presencial
Infància i immigració: identitats, reptes i experiències en entorns educatius. Curs presencial
Tutoria. Curs virtual
Les intel·ligències múltiples. Curs virtual
La programació neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius. Curs virtual
De l’emoció a l’acció intel·ligent. Curs virtual


Actualització disciplinar
1r quadrimestre
La Gramàtica de la llengua catalana (2016) i la Nueva gramàtica de la lengua española (2009-2011). Comparació i avaluació de propostes per a la seva aplicació als cursos d’ESO i Batxillerat. Curs presencial


Didàctiques específiques
1r quadrimestre
Modelització i aplicacions matemàtiques a l’ESO. Curs presencial
Ensenyar literatura catalana avui. Eines, estratègies i neguits. Curs presencial
La revisió dels textos a l’aula: una mirada als processos, creences i coneixements d’alumnes i docents. Curs presencial
Millorar la competència escrita a l'educació secundaria. Curs presencial
Pronunciació anglesa per a professionals de l’ensenyament. Curs presencial
Acrosport cooperatiu. Curs presencial
Les activitats de llengua a l’espai 2.0. Curs virtual
Indagació i competència científica. Curs virtual
Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM. Curs virtual

2n quadrimestre
Modelització i aplicacions matemàtiques a l’ESO. Curs presencial
Ensenyar literatura a l’educació secundària. Curs presencial
Tradició i modernitat a la LIJ: una mirada a la literatura infantil. Curs presencial
CLIL for all. Curs presencial
Ciències 12-15, una proposta per ensenyar ciències amb sentit. Curs presencial
Educar a través de les arts. Curs presencial
La música contemporània a l'escola. De l'escolta a la creació. Curs presencial
Les activitats de llengua a l’espai 2.0. Curs virtual
Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM. Curs virtual