Iniciació a la metodologia de les Classes Inverses (Flipped Classroom)

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de primària i secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Ramon Barlam Aspachs, membre de l’equip TIC+C de l’ICE, professor a l’INS Cal Gravat de Manresa. Membre de la xarxa LaceNet. 
Preu: 80€
Codi curs: 30064          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
Les Classes Inverses o Flipped Classroom són una de les metodologies emergents que darrerament han impactat amb més força en el panorama educatiu. Tradicionalment, els mestres i professors expliquem i els alumnes han d’acabar els exercicis a casa. Ara, gràcies a la proliferació de materials de gran qualitat a la xarxa i a la facilitat per crear-ne de propis, l'alumnat pot accedir al coneixement des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. A l’aula, per tant, ens podem centrar en la resolució de dubtes o a fer exercicis. És a dir, al revés del que tradicionalment hem fet. En aquesta formació veurem exemples, aprendrem els avantatges d’aquesta metodologia, i remenarem diverses eines i estratègies per tal de poder aplicar exitosament aquesta metodologia.

Objectius:

 • Fer una aproximació teòrica bàsica i imprescindible a la metodologia de les Classes Inverses.
 • Conèixer i saber aplicar a l’aula, i amb bon criteri pedagògic, una selecció d’eines digitals (aplicacions, bàsicament) que faciliten aquesta metodologia.
 • Adquirir estratègies d’avaluació en funció d’aquesta metodologia.
 • Reflexionar sobre la pràctica docent.
 • Ampliar el nostre bagatge metodològic.
Continguts:
 • Sessió 1 (Inici 2 de juliol)
  • Presentació del curs.
  • L’eina Hangout de Google.
  • Aproximació teòrica bàsica a les Classes Inverses (llibre de Bergmann i Sams).
 • Sessió 2 (3 de juliol)
  • Avaluacions inicials amb l’eina Flipgrid.
  • Pràctica.
 • Sessió 3 (4 de juliol)
  • Eina Edpuzzle.
  • Pràctica.
 • Sessió (5 de juliol)
  • Eina Screen-O-Matic.
  • Pràctica.
 • Sessió 5 (6 de juliol)
  • Eina Powtoon.
  • Pràctica.
 • Sessions 6, 7 i 8 (Inici el 9 de juliol)
  • Preparació d’una activitat d’aula amb metodologia de les Classes Inverses.
 • Sessió 9 (12 de juliol)
  • Exposicions de les activitats preparades.
 • Sessió 10 (13 de juliol)
  • Avaluació de la pràctica i tancament de la formació.
Metodologia:
En aquesta formació, i després d’una breu introducció, treballarem una selecció acurada d’eines imprescindibles que cal conèixer. Des d’aquesta base dissenyarem una pràctica d’aula per al proper curs. En el desenvolupament de la formació és molt important la participació activa de les persones inscrites. 
El curs acabarà amb l’anàlisi d’una o més propostes elaborades durant el seu transcurs. La dinàmica de les sessions serà la següent: les sessions s’inicien amb continguts i propostes de treball al Moodle del curs, que es clouen amb una sessió de videoconferència, la qual es desenvolupa segons el torn assignat tots els dies feiners del calendari del curs, de dilluns a divendres, llevat del dilluns dia 2 i  divendres dia 6 de juliol. Es podrà escollir entre el primer torn, de 16 a 16.30, i el segon, de 16.45 a 17.15. 

Observacions:
La participació a les videoconferències és obligatòria i per tal de poder portar-les a terme cal disposar d’un ordinador o dispositiu mòbil amb una connexió a internet adequada. Abans de la primera sessió es farà l’assignació als torns corresponents. Degut a les característiques del curs, és imprescindible complir sincrònicament el calendari que s’indica per a cada tema. No es farà cap seguiment ni retorn de les tasques endarrerides.

Material i recursos:
 • Llibre Dale la vuelta a tu clase, Bergmann, J. i Sams, A. (Editorial SM, 2012).
 • Eina Hangout de Google.
 • Ordinador amb connexió a internet.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs, els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació als diferents fòrums, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats, i també la participació a les connexions amb hangout, que són de caràcter obligatori.

Formulari d'inscripció