Tauletes digitals, possibilitats didàctiques i aplicacions a l'aula

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de primària i secundària, i altres professionals que desenvolupin tasques educatives en administracions, associacions o empreses.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Esther Sancho.
Preu: 80€
Codi curs: 30068          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
En aquest curs es planteja una formació de tipus pràctic en l’ús de les tauletes digitals a l’aula amb la intenció d’ampliar i millorar qualitativament la tasca dels i les docents i el treball en xarxa.

Objectius:

 • Aprendre les possibilitats educatives dels dispositius mòbils.
 • Conèixer noves metodologies i formes d’organització de l’aula, a partir de bones pràctiques.
 • Saber utilitzar una selecció d’aplicacions educatives.
 • Fomentar la creativitat i el treball en xarxa.
 • Reflexionar sobre la pràctica docent.
Continguts:
 • Tecnològica: dels netbooks a les tauletes tàctils.
 • Justificació: Per què tauletes tàctils a l'aula? És el moment adequat? Què ens poden aportar? Punts forts i punts febles davant altres dispositius.
 • Sistemes operatius (IOS, Android, Windows, Webapps...). Algunes recomanacions: marques, preus, requeriments mínims, etc. Com sabem quina és la més adient per a les nostres necessitats?
 • Marc teòric: principals utilitzacions, encaix amb l'assoliment de les competències bàsiques, les intel·ligències múltiples, treball per projectes o tasques, BYOD (Bring Your Own Device), gamificació, etc. Avantatges i inconvenients. Orientacions metodològiques i models didàctics. Bones pràctiques (selecció per etapes educatives).
 • Selecció d'Apps per etapes o per funcionalitats (escriptura telecol·laborativa, generadors d’esquemes, etc.). Exemples Toolbox.
 • Projecte segons interessos i etapa.
Metodologia:
A banda de les tasques individuals i/o grupals que ens permetran aplicar els continguts treballats a l’aula, es faran activitats de participació en fòrums. Els cursos virtuals ofereixen la possibilitat de treballar de manera autònoma, adaptant els espais i els temps a les necessitats individuals. Tanmateix, els continguts i activitats proposades s’enriquiran enormement amb les aportacions dels participants raó per la qual, tot i la flexibilitat, caldrà ajustar-se a la temporització per participar activament en els fòrums.

Observacions:
Les persones inscrites han de disposar d’una tauleta amb connexió a Internet.

Perfils professionals:
Aquesta activitat, en la seva edició del curs 2016-2017 ha estat associada pel Departament d’Ensenyament al perfil (PE02) Competència digital.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs, els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. 

Formulari d'inscripció