Les intel·ligències múltiples a l'aula

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de d'educació infantil, primària i secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Meritxell Comella i Isabel Montoro
Preu: 80€
Codi curs: 30066          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
En el curs es revisarà i analitzarà l’evolució del concepte d’Intel·ligències Múltiples. Treballarem tenint en compte les característiques o ‘ments’ que el Dr. Gardner considera que seran claus per al desenvolupament de les persones a què tocarà habitar el món en el futur. A partir de l’obra ‘Les cinc ments del futur’ explicarem i analitzarem quines seran les ‘ments’ més importants que el nostre alumnat haurà de tenir en el món de demà on els tocarà viure i participar. Es tracta d’un curs teòric i pràctic on s’exposaran pràctiques educatives dutes a terme en centres de primària i secundària. Es treballarà amb diferent tipologia d’activitats com ara qüestionaris, fòrum, wiki o intercanvi de materials.

Objectius:

 • Conèixer i reflexionar sobre el concepte d'intel·ligències múltiples.
 • Conèixer l’evolució de la teoria de les intel·ligències múltiples.
 • Conèixer i analitzar les cinc ments del futur.
 • Combatre el fracàs escolar a partir de la formació del professorat en el tractament individualitzat de l'alumne/a.
 • Aprendre a millorar l'autoestima de l'alumnat, la seva maduració i les seves intel·ligències socials.
 • Enriquir la nostra pràctica educativa creant una base de dades amb experiències i recursos dels participants.
 • Practicar recursos que incrementin la flexibilitat de grups i l'atenció a la diversitat a l'aula.
Continguts:
 • Reflexió sobre el marc teòric de les Intel·ligències Múltiples en l'àmbit educatiu.
 • El coneixement de l'evolució del concepte d’intel·ligències múltiples. Les cinc ments del futur.
 • La ment disciplinada.
 • La ment sintètica.
 • Metodologies que potencien l’assoliment de la ment disciplinada i sintètica.
 • La ment creativa.
 • La ment respectuosa.
 • La ment ètica.
 • Activitat de cloenda.
Metodologia:
El curs serà teòricopràctic. Partint de la pràctica reflexiva es portaran a terme activitats de treball en xarxa, interactives o de recerca, que es lliuraran a través de l'entorn Moodle.

Observacions:
És necessari tenir coneixements previs sobre aquesta teoria, bé perquè s’ha completat el curs 1 o perquè s’ha fet alguna formació sobre el tema.

Perfils professionals:
Aquesta activitat, en la seva edició del curs 2016-2017 ha estat associada pel Departament d’Ensenyament al perfil (PE00) Diversitat i Educació especial.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones inscrites. En aquest curs, els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats.

Formulari d'inscripció