La programació neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en els entorns educatius

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Rosa López i Marina Morell, formadores de l’ICE de la UAB. 
Preu: 80€
Codi curs: 30065          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
La millora de l'eficàcia en l'aprenentatge del nostre alumnat, l'optimització del lideratge exercit pel professorat, les estratègies per a la millora de l'autoestima, la mediació i la negociació, l'optimització del temps de les reunions, la resolució positiva dels conflictes, etc. són dominis on la Programació Neurolingüistica té molt a dir. Aquest curs et permetrà d'aplicar, reflexionar, aprendre, compartir i créixer a la llum d'aquest nou plantejament que ens presenta la PNL.

Objectius:

 • Aprendre a identificar amb precisió el procés de pensament intern propi i el de les altres persones.
 • Adquirir nous recursos per desenvolupar-nos millor personal i professionalment.
 • Analitzar la importància de les creences en la tasca docent i com aquestes influeixen en les conductes.
 • Millorar la comunicació intra i interpersonal.
 • Identificar els diversos sistemes representatius de recollida de la informació i la seva aplicació a la docència.
 • Conèixer recursos per adequar possibles estratègies d’aprenentatge a un grup o alumne determinat.
 • Aprendre a mantenir una actitud positiva davant de les dificultats.
 • Conèixer les principals tècniques de la PNL i la seva aplicació en els entorns educatius.
Continguts:
 • Continguts a treballar
  • Què és la PNL?
  • Orígens de la PNL.
  • Com funciona la PNL?
  • Què ens permet la PNL?
  • Canvi i PNL.
  • Pressuposicions en què es fonamenta la PNL.
  • La PNL en els entorns educatius.
 • Som allò que creiem que som
  • La  finalitat i el poder de les creences.
  • Tipus de creences.
  • Com es formen les creences?
  • Com identificar creences?
  • Estratègies per aconseguir creences positives.
  • Les creences i els mapes mentals.
  • Les creences en els entorns educatius. L’efecte Pigmalió.
 • La importància dels nostres sentits
  • Comunicació i PNL.
  • Els tres principals canals de recollida d’informació.
  • Com esbrinar el canal prioritari d’una persona?
  • Els sistemes representatius i el treball de l’aula.
  • La comunicació com a base de les relacions en els entorns educatius.
  • La importància de les paraules en l’educació.
  • L’escolta activa.
 • Les principals tècniques de PNL i la seva aplicació a l’aula
  • Les Metàfores. La comunicació amb l’inconscient.
  • Les ancores. La millora de la seguretat i l’autoestima.
  • El modelatge. Aprenem dels altres.
  • El raport. La millora de la comunicació.
  • El reenquadrament. Una visió diferent de les situacions.
  • Els metamodels. Esbrinem creences.
  • Les posicions perceptives. La resolució de conflictes.

Metodologia:
El curs presenta una metodologia en línia que es basa en un procés d’aprenentatge continuat i progressiu que es recolza en tota una sèrie de recursos i dinàmiques de treball. La realització del seguit d’activitats i qüestionaris d’autoavaluació condueixen a assolir els objectius del curs a partir de la contínua interacció entre els participants i la tutora.
 • Es presenten els materials en els format següents:
  • Documents en PDF (lectures, guies, annexos, etc.) que les persones inscrites poden descarregar-se i utilitzar de la forma que creguin més convenient.
  • Documents audiovisuals que faciliten un millor assoliment dels continguts.
 • Se segueix un mètode orientat a la contínua interacció, participació i construcció col·lectiva de coneixement, fet que permet que cada persona s’enriqueixi amb els coneixements, experiències i punts de vista dels seus companys i companyes.
La tutora desenvolupa un paper de guia i facilitadora dels aprenentatges. No només s’ocupa del seguiment i orientació dels participants, sinó que també s’encarrega d’animar-los i propiciar la seva participació.

Observacions:
No són necessaris coneixements previs.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones inscrites. 

Formulari d'inscripció