De l'emoció a l'acció intel·ligent

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professionals de l’educació de totes les etapes formatives.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Josep Franco, Dolors Oliver i Elvira Duran, de l'Equip Cuidem-nos.
Preu: 80€
Codi curs: 30058          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
En aquest curs desplegarem tot un seguit d’oportunitats per encetar un procés individual, de reflexió i anàlisi, en l’esfera emocional i intrapersonal. A partir d’aquest, es proposaran accions concretes de millora que permetin un procés de desenvolupament que ens condueixi a una acció més eficaç i saludable en les dinàmiques personals, afavorint les relacions interpersonals i d’equip.

Objectius:

 • Reflexionar sobre les dimensions del pensament, sentiment, desig, accions i les seves interrelacions amb la nostra pròpia actuació, tot propiciant l’autoexploració.
 • Reflexionar sobre com podem millorar les possibilitats de connexió amb membres de l’equip per incloure tothom i generar benestar amb les nostres accions.
 • Desenvolupar els aspectes emocionals i cognitius que ens ajudaran a tenir mirades més complertes, ajustades i realistes amb nosaltres i el nostre entorn.
 • Comprendre què suposa actuar de manera intel·ligent i valorar les conseqüències de fer-ho
 • Triar entre les diferents opcions aquella que ens és més eficaç i gratificant.
 • Identificar els “contagis emocionals” i regular-los.
 • Conèixer i entrenar els diferents aspectes de la intel·ligència emocional per gestionar la pròpia i la dels sistemes on estem immersos.
Continguts:
 • Introducció. Reflexió per a l’autoeficàcia:
  • Nivells de reflexió personal.
  • Pla d’acció personal.
 • Dimensió emocional:
  • Vivència de les nostres emocions i de les dels altres.
  • Funció de les emocions.
  • Tipus d’emocions.
  • Pensaments i sentiments.
  • Autoconsciència emocional.
 • Competències de les persones emocionalment intel·ligents:
  • Autoconsciència.
  • Autogestió.
  • Consciència social.
  • Consciència de les relacions.
 • Diàleg emocional intern i extern:
  • Situació i reacció emocional. Bombolla lògica.
  • Millora de la nostra capacitat de comprendre el que passa.
  • Errors cognitius.
  • Gestió saludable de les emocions. Gimnàstica emocional.
  • Creences personals.
  • Creences limitadores d’un mateix.
  • Creences i pensaments.
 • Dimensió intrapersonal. Autoconeixement:
  • Autoconcepte. Autopercepció.
  • Valors personals.
  • Autoacceptació o negociació amb un mateix.
  • Autoeficàcia. Autoconfiança.
  • Experiències d’èxit. Autorealització.
  • Tolerància a la frustració.
 • Dimensió interpersonal:
  • Empatia. Legitimació d’emocions.
  • Estils de comunicació. Comunicació no verbal.
  • Escolta activa. Assertivitat. 
  • Conflictes i oportunitats. Marc conceptual. Elements que intervenen en la resolució.
  • Diferents formes d’abordar els conflictes.
Metodologia:
La metodologia de treball es fonamenta en les experiències de la persona envers els seus grups de referència, tant del seu context professional com personal, i de les seves reaccions davant les diferents situacions viscudes. Es treballen els conceptes teòrics i es contextualitzen, amb l’objectiu de millorar habilitats concretes per augmentar la qualitat i el benestar. La finalitat és que els professionals puguin aplicar els aprenentatges a la seva realitat quotidiana.
El treball es realitzarà a partir de lectures, vídeos, etc. que generalment implicarà la participació en fòrums i l’elaboració de treballs i pràctiques en diferents formats.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones inscrites.

Formulari d'inscripció