Aportacions de la Neurociència a l'educació

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Marta Portero Tresserra, professora de la Unitat de Psicobiologia i investigadora de l’Institut de Neurociències de la UAB.
Preu: 80€
Codi curs: 30057          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
Aquest curs pretén apropar els darrers avenços en neurociència cognitiva, els quals permeten conèixer amb major detall quins factors determinen els processos d’aprenentatge i plasticitat cerebral a l’àmbit educatiu. En aquest curs introductori sobre neurociència es treballarà sobre conceptes bàsics de neuroanatomia i neurodesenvolupament, i s’aprofundirà en comprendre la importància de l’atenció, la motivació i les emocions en el disseny de metodologies pedagògiques. Tanmateix es posarà èmfasis en la relació entre el desenvolupament de les funcions executives i la innovació educativa.

Objectius:
​L’objectiu del curs és exposar algunes claus sobre la recerca en neurociència educativa per tal de millorar la pràctica pedagògica a l’aula, procurant oferir experiències d’aprenentatge que promoguin i respectin el desenvolupament del cervell.

 • Conèixer l’organització del sistema nerviós. 
 • Aprendre les principals etapes que s’esdevenen en el desenvolupament del cervell.
 • Identificar els principals factors que intervenen en els processos d’aprenentatge i memòria.
 • Aprendre a interpretar articles científics en el camp de la neurociència educativa.
 • Aprendre a dissenyar una pràctica pedagògica tenint en compte les aportacions de la neurociència.

Continguts:
 • Breu introducció sobre la neurociència educativa.
 • Organització del sistema nerviós i comunicació neural.
 • Desenvolupament del cervell.
 • Aprenentatge, memòria i plasticitat.
  • Atenció.
  • Emoció.
  • Motivació i curiositat.
  • Cervell social. Aprenentatge cooperatiu.
  • Funcions executives.

Metodologia:
 • Visualització de vídeos i casos pràctics.
 • Lectures.
 • Realització d’activitats d’aula.
 • Fòrum de debats i discussió amb els assistents del curs.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones inscrites. En aquest curs, els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la realització de les activitats, fòrums i reflexions proposades. 

Formulari d'inscripció