Informació Acadèmica

Matrícula de l'alumnat actual
Automatrícula: del 8 de juny a l'11 de juliol de 2018.

Sol·licitud de canvis de grup 
Els canvis de grup s'han de sol·licitar abans de fer la matrícula del curs 2018-2019.
Es farà per internet, omplint aquest formulari de sol·licitud.
Data límit: 28 de maig de 2018.

Publicació de places vacants
Es publicarà en aquesta mateixa pàgina el 13 de juliol de 2018.

Preinscripció del nou alumnat
De l'11 al 24 de juny de 2018.
La preinscripció s'haurà de fer per internet. No es farà cap preinscripció presencialment a les nostres oficines.

  • Publicació de la llista provisional de persones preinscrites: 29 de juny de 2018
  • Publicació de la llista definitiva de persones preinscrites: 6 de juliol de 2018
  • Sorteig de la lletra d’inici de la matrícula: 13 de juliol de 2018
Matrícula del nou alumnat
Es farà presencialment a la secretaria de l'ICE de Casa de Convalescència a partir del 16 de juliol de 2018.
Es comunicarà a cada persona el dia i l'hora en què haurà de fer-la.

S'ha de tenir en compte
  • Es matricularà per rigoròs ordre de convocatòria personalitzada seguint el llistat alfabètic, a partir de la lletra que hagi sortit al sorteig.
  • El preu de la matrícula és de 215€
  • Per matricular-se en aquests cursos és requisit indispensable ser soci de l'Associació de les aules d'Extensió Universitària per al Temps Lliure
Documentació necessària
  • Fotocòpia del DNI
  • 2 fotografies tamany carnet amb el nom, els cognoms i la data de naixement escrits al darrere.
  • Targeta financera per fer el pagament.
  • Comprovant de pagament de la quota de l'Associació de les aules d'Extensió Universitària per al Temps Lliure.
Us podeu baixar tota la informació sobre l'accés del nou alumnat en pdf aquí.

Sol·licitud d’anul·lació de la matrícula
Es farà presencialment a la secretaria de l'ICE a Casa de Convalescència de Barcelona.
Data límit: 19 d'octubre de 2018.