Sexualitat i infància

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació infantil i primària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 9.30 a 13.30h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Bruna Álvarez, Estel Malgosa, Victoria Badia, Inés CáceresMarta Mayoral, antropòlogues i membres del Centre AFIN de la UAB.
Preu: 80€
Codi curs: 30072          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
El fet que l’educació afectivo-sexual es faci normalment a secundària implica que moltes vegades els adolescents ja hagin satisfet la seva curiositat per altres vies, normalment informals com internet, el porno, el grup d’iguals, la televisió... I en general, tenen poc accés una educació afectivo-sexual integral que prioritzi el respecte a un mateix i als altres, i permeti una entrada a les experiències sexuals respectuoses i plaents en aspectes emocionals i fisiològics.

Investigacions internacionals han mostrat com el fet de saber i tenir coneixement sobre relacions afectivo-sexuals en la infància, impliquen un retard en l’inici de les relacions sexuals, ja que no necessiten practicar per satisfer la seva curiositat o necessitat de coneixement. Els estudis reafirmen que el coneixement prevé també actituds i pràctiques de risc, alhora que també disminueix el risc d’abusos sexuals i de conductes sexistes desiguals. L’absència d’educació sexual a primària afecta també a les famílies i als professionals de l’educació (formal i no formal), que moltes vegades han d’afrontar situacions sense tenir eines i estratègies per fer-ho.

Els agents educatius de la societat, ja sigui els mestres, educadors, professorat, monitor/es, etc... i també les famílies, no han arribat a un consens social sobre qui ha de realitzar l’educació sexual i afectiva, si ha de ser un espai de transmissió familiar, o si s’ha de transmetre al centre educatiu o a l’educació en el lleure. La infància és un moment on es desenvolupa la identitat de les persones, i l’educació afectivo-sexual permet una mirada diversa sobre la construcció identitària, que incorpora el respecte a la diversitat.

Objectius:

  • Dotar d’eines, estratègies i recursos als participants sobre com treballar l’educació sexual i afectiva amb els infants en diversos contextos educatius i familiars.
  • Abordar la sexualitat de manera integral, per tal que fomenti l’equitat de gènere, el respecte a la diversitat, la prevenció i el plaer.
  • Reflexionar envers l’acompanyament dels adults al desenvolupament d’una sexualitat integral, plena i satisfactòria dels infants i adolescents. 

Continguts:

  • Aproximació conceptual: sistema sexe/gènere, sexualitat, identitat, expressió i orientació sexual.
  • Construcció social i històrica de la sexualitat.
  • Construcció social de la infància i l’adolescència.
  • Sexualitat i infància: família o escola?
  • Recursos i estratègies.

Metodologia:
El curs combinarà les explicacions teòriques amb pràctiques individuals i/o grupals. 

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs l'avaluació es durà a terme en base a la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. 
 

Formulari d'inscripció