Repensem l'avaluació. L'avaluació competencial a secundària

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018.      Horari: de 16 a 20h.
Lloc de realització: Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Amada Motrel i Maribel Tarrés.
Preu: 80€
Codi curs: 30095          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
En aquest curs ens plantejarem què significa avaluar per competències, coneixerem instruments i eines d’avaluació formadora i reguladora i practicarem amb alguns d’aquests instruments per portar-los a la pràctica des de l’experiència viscuda com a alumnat.

Objectius:

 • Reflexionar sobre l’avaluació quan treballem per competències.
 • Entendre què ens demanen quan parlem d’avaluar per competències.
 • Aprendre a treballar a l’aula per competències.
 • Entendre l’error com a eina d’avaluació per a la millora.
 • Debatre sobre la diferència entre qualificació i avaluació.
 • Conèixer eines i instruments per avaluar competencialment.

Continguts:

 • Ensenyament-aprenentatge i avaluació competencial.
 • Avaluació de les competències del currículum.
 • L’error com a oportunitat.
 • Eines i instruments d’avaluació.
 • Qualificació vs. Avaluació.

Metodologia:
Al llarg de les sessions, enfocarem les activitats de manera pràctica; a partir d’un recurs inicial (vídeo, text, etc.) plantejarem dinàmiques de grup, amb la intenció de poder-les aplicar a l’aula. Alhora, anirem construint instruments d’avaluació competencial.

Observacions:
Les persones assistents hauran de dur una llibreta, un estri per escriure i telèfon mòbil.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs l'avaluació es durà a terme a tarvés del portafoli dels assistents.

Formulari d'inscripció