La psicomotricitat: eines i recursos per portar-la a la pràctica

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de totes aquelles formacions relacionades amb l’educació infantil i el primer cicle d’educació primària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 9.30 a 13.30h.
Lloc de realització: Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Xavi Forcadell Drago, psicomotricista i professor de la UAB.
Preu: 80€
Codi curs: 30079          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
La psicomotricitat cada vegada està més present en els centres educatius degut al reconeixement dels seus beneficis en el desenvolupament global de l’infant, ja que afavoreix, de forma integral i harmònica, una millora a nivell cognitiu, motor, emocional i social. Per dur-la a terme de forma satisfactòria i aconseguir els seus objectius, és necessari tenir una formació concreta. Durant el curs, es portaran a terme sessions, que combinaran la part teòrica i pràctica, ja que hi ha conceptes de la psicomotricitat, que sols es poden assimilar amb la pròpia vivència. Les diferents sessions buscaran aprofundir en els fonaments, la metodologia i la tecnicitat de la Psicomotricitat, per tal de comprendre la seva especificitat, i tenir eines i recursos per elaborar programacions psicomotrius, estructurar les sessions i fer intervencions ajustades i efectives. Degut a la seva importància i complexitat, també es donaran pautes per realitzar l’observació i avaluació de l’expressivitat motriu de l’infant, i de la pròpia intervenció. I es revisaran les característiques psicoevolutives i el currículum dels infants de 0 a 8 anys.

Objectius:

 • Aprofundir en els coneixements teòrics i la metodologia de la Psicomotricitat.
 • Revisar les característiques psicoevolutives i el currículum dels infants de 0 a 8 anys.
 • Donar eines i recursos d’intervenció psicomotriu, en l’àmbit educatiu i preventiu.
 • Concretar estratègies per l’observació i avaluació de l’expressivitat psicomotriu de l'infant.
 • Afavorir la revisió de la pròpia intervenció psicomotriu.

Continguts:

 • Principis i conceptes de la Psicomotricitat.
 • Característiques psicoevolutives del desenvolupament de l’infant de 0 a 8 anys.
 • Currículum d’Educació Infantil i el 1r Cicle d’Educació Primària.
 • Dispositiu de la sessió de Psicomotricitat.
 • Intervenció del psicomotricista: tecnicitat, estratègies i rol.
 • Observació i avaluació de l’expressivitat psicomotriu de l'infant.
 • Observació i avaluació de la pròpia intervenció psicomotriu.

Metodologia:
En les sessions del curs es combinarà, per una part, el treball teòric, mitjançant reflexions, les quals permetran introduir-se en els fonaments i metodologia de la psicomotricitat. I per l’altra part, es realitzaran activitats pràctiques, les quals buscaran afavorir l’assimilació de determinats conceptes d’aquesta disciplina i viure en primera persona, les sensacions que tindran els infants, per poder després comprendre millor l’expressivitat motriu d’aquest durant el desenvolupament de la sessió. En la part final del curs es proposarà als assistents que elaborin en grup una proposta d’intervenció psicomotriu per portar-la a la pràctica.

Observacions:
Si algú té alguna dificultat motriu, la part pràctica s’ajustarà a les seves possibilitats.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en l'assistència, participació, reflexions i la proposta d'intervenció psicomotriu del darrer dia de curs.
 

Formulari d'inscripció