Aportacions de la neurociència a l'educació

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 16 a 20h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Marta Portero Tresserra, piscòloga, doctora en Neurociències i professora.
Preu: 80€
Codi curs: 30080          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
La neurociència educativa pretén apropar els darrers avenços neurocientífics, els quals permeten conèixer amb major detall quins factors determinen els processos d’aprenentatge i plasticitat cerebral, a l’àmbit educatiu. En aquest curs s’aprofundirà en comprendre les bases neurobiològiques  de l’atenció, la motivació i les emocions per tal d’incloure aquestes variables en el disseny de metodologies pedagògiques. Tanmateix es posarà èmfasis en la relació entre el desenvolupament de les funcions executives i la innovació educativa. Finalment, es descriuran estudis sobre com els espais d’aprenentatge, l’activitat física i la nutrició poden modular el funcionament cognitiu. L’objectiu del curs és exposar algunes claus sobre la recerca en neurociència educativa per tal de millorar la pràctica pedagògica a l’aula, procurant oferir experiències d’aprenentatge que promoguin i respectin el desenvolupament del cervell.

Objectius:

 • Conèixer l’organització del sistema nerviós. 
 • Aprendre les principals etapes que s’esdevenen en el desenvolupament del cervell.
 • Identificar els principals factors que intervenen en els processos d’aprenentatge i memòria.
 • Aprendre a interpretar articles científics en el camp de la neurociència educativa.

Continguts:

 • Breu introducció sobre la neurociència educativa.
 • Organització del sistema nerviós i comunicació neural.
 • Desenvolupament del cervell.
 • Aprenentatge, memòria i plasticitat.
  • Atenció
  • Emoció.
  • Motivació i curiositat.
  • Cervell social. Aprenentatge cooperatiu.
  • Funcions executives.

Metodologia:

 • Exposició oral dels continguts teòrics.
 • Visualització de vídeos i casos pràctics.
 • Realització d’activitats d’aula.
 • Fòrum de debats i discussió amb els assistents del curs. 

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs l'avaluació es durà valorant la participació i les activitats d’aula.
 

Formulari d'inscripció