Iniciació al projecte Filosofia 3/18

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació infantil i primària i a estudiants de Ciències de l'Educació i Pedagogia.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 9.30 a 13.30h. 
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Marta Martí de Ahumada, formadora del Grup IREF.
Preu: 80€
Codi curs: 30071          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
Aquest curs dóna al professorat les eines bàsiques per poder treballar el projecte Filosofia 3/18 a les aules d’infantil i primària. Filosofia 3/18 és un projecte educatiu que pretén fer dels estudiants, ciutadans autònoms intel·lectualment. Consta d’un currículum organitzat a través de 6 programes. El treball de caràcter cooperatiu proporciona les eines per a millorar la capacitat de judici dels alumnes, fer-los més reflexius i raonables perquè estiguin més preparats pel món acadèmic, laboral i personal.

Objectius:

 • Presentar els materials curriculars de Filosofia 3/18.
 • Desenvolupar la pràctica metodològica del projecte Filosofia 3/18.
 • Introduir els conceptes teòrics bàsics del projecte Filosofia 3/18.

Continguts:

 • Sessió1
  • Presentació: objectius i descripció del currículum.
  • Pràctica d'un currículum per exemplificar la metodologia bàsica.
  • Avaluació de la sessió.
    
 • Sessió 2
  • Presentació del programa d’Educació Infantil: Tot pensant.
  • Les regles del joc.
  • Les habilitats de pensament.
  • Les activitats: jocs, contes i art.
  • Avaluació de la sessió.
    
 • Sessió 3
  • Presentació del programa de Cicle Inicial: Pensar amb els sentits (Pèbili i Perensar).
  • El paper del mestre en el projecte Filosofia 3/18 (observació i comentaris a partir de la visualització d’una pràctica d’aula).
  • Avaluació de la sessió.
    
 • Sessió 4
  • Presentació del programa de Cicle Mitjà: filosofia de la naturalesa (Kio i Gus i Admirant el món).
  • El diàleg filosòfic.
  • Presentació del programa de Cicle Superior: filosofia del llenguatge (Pimi i Buscant el sentit).
  • Avaluació de la sessió.
    
 • Sessió 5
  • Repàs de l’estructura de la sessió de Filosofia 3/18.
  • La comunitat de recerca.
  • Proposta estètica: pensar amb la pintura, pensar amb el cinema i pensar amb la música.
  • L’avaluació en el projecte: avaluació figuroanalògica.

Metodologia:
Totes les sessions constaran d’una part teòrica i una part pràctica.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs, s'avaluarà la participació en els diàlegs i exercicis plantejats a les diferents sessions.  


Formulari d'inscripció