Fotografia documental aplicada a les aules i entorns escolars

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018.      Horari: de 16 a 20h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Rafael Reina, llicenciat en Sociologia, màster en tècniques d'investigació social i diplomat en Fotoperiodisme. 
Preu: 80€
Codi curs: 30098          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
Fotografia documental aplicada a les aules i entorns escolars.
Les sessions teòrico-pràctiques per resoldre fotogràficament situacions reals d’àmbit escolar i, fer un seguiment del procés des de la captació de la imatge fins l’aplicació i distribució en diferents suports. S’emfatitza en resoldre dubtes o dificultats prèvies dels docents durant el curs i, es realitza una introducció als fonaments essencials del vídeo digital. Mòdul de tractament d’imatge digital per adequar l’ús de les fotografies i vídeos a entorns digitals i xarxes socials.

Objectius:

 • Conèixer la càmera i els diferents mecanismes i ajustos importants per captar fotografies manualment en situacions complicades.
 • Control d’exposició fent servir paràmetres tècnics per evitar imatges mogudes.
 • Captar imatges equilibrades, intencionals i amb significat en qualsevol situació per ajudar a desenvolupar aptituds personals i requeriments professionals. 
 • Identificar les tipologies, propietats i característiques de les imatges digitals.
 • Gestió d’imatges digitals.
 • Identificar carències tècniques i/o artístiques a les imatges i aplicar solucions viables.
 • Com millorar l’ús del mòbil en la realització de fotografies i vídeo.

Continguts:
Els continguts s'aplicaran amb tècniques adequades a les situacions que el professorat es troba a les aules.

 • Elements de la càmera.
 • Tipus de càmera.
 • Objectius i distància focal.
 • Velocitat d’obturació.
 • Control del moviment.
 • Obertura de diafragma.
 • Profunditat de camp.
 • Sensibilitat del sensor i soroll.
 • Medició de la llum.
 • Enfocament tècnic.
 • Composició fotogràfica.
 • Temperatura de color.
 • Ajust de la imatge en càmera.
 • Formats d’arxiu.
 • Tipus d'imatges: Vectorials vs rasteritzades.
 • Mapa de bits.
 • Formats d'imatges i resolució.

Metodologia:
Introducció teòrica a cadascun dels continguts del curs seguit d’exercicis pràctics per la seva assimilació i consolidació de l’aprenentatge. Cada exercici incideix en algun aspecte fonamental del programari amb la finalitat de justificar el seu ús pràctic. Realització d’imatges i vídeo per replicar situacions complicades dins de les aules.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs l'avaluació es durà a terme a través dels exercicis pràctics “in situ”. Hi ha la possibilitat de realitzar un dossier visual d’activitats docents. 

Formulari d'inscripció