Fotografia amb dispositius mòbils

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació infantil, primària i secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Moisès Anguera, mestre de primària i membre de l’equip de mestres LaceNet. 
Preu: 80€
Codi curs: 30504          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
Sense necessitat de coneixements previs, anirem avançant pels principis bàsics de la fotografia feta amb dispositius mòbils (composició, llum, resolució,...). Treballarem el retoc de les imatges (brillantor, contrast, hdr, retocs creatius,...) a partir d’apps i veurem com podem compartir-les amb Google Fotos en un entorn educatiu. Debatrem l’ús de les xarxes socials, la seva implicació a l’escola i els límits de la fotografia en el context escolar. Fomentarem la creativitat i l’expressió a partir de les imatges. Tot aquest treball ens ha de servir tant a nivell personal com per a poder-ho aplicar al treball amb els nostres alumnes a les aules

Objectius:

 • Aplicar els principis bàsics de la fotografia amb dispositius mòbils.
 • Utilitzar apps pel retoc de les nostres imatges amb el mòbil.
 • Valorar l’ús de les xarxes socials per a les fotografies (Instagram, Twitter,...).
 • Compartir imatges amb Google Fotos.
 • Relacionar idees amb imatges.
 • Fomentar la creativitat visual i un estil propi.
 • Reflexionar sobre l’ús de les imatges en un context educatiu.
Continguts:
 • Components bàsics de la imatge:
  • Resolució, llum i composició.
 • Retoc d’imatges:
  • Brillantor
  • Contrast
  • Saturació
  • Lluminositat
  • Balanç de blancs
  • Fotografia en blanc i negre
  • HDR
  • Retocs creatius
 • Ús de Google Fotos com a eina per compartir les imatges a l’escola.
 • Expressió d’idees a partir d’imatges.
 • Ús d’alguna de les xarxes socials proposades.
 • Debat i discussió dels límits de la fotografia en un context escolar.

Metodologia:
El curs es dividirà en sessions virtuals on, a cada una, hi haurà una fonamentació teòrica, un seguit de tasques a fer, ja sigui d’elaboració d’imatges, de retoc o d’ús d’elles i uns fòrums de discussió per tal de posar en comú els diferents punts de vista confrontant-los a la resta de participants i, així, poder anar enriquint el bagatge personal.

En aquest curs, a més de completar les activitats i exercicis proposats, setmanalment caldrà realitzar una videoconferència amb el sistema Hangouts de Google, per tal de posar en comú experiències i aclarir dubtes, amb una durada de mitja hora, a escollir entre dos torns que es facilitaran el primer dia. A la primera sessió es faran pràctiques de Google Hangouts.

Observacions:
Caldrà disposar, o bé d'un ordinador amb càmera (per fer videoconferències), o bé d'una tauleta tàctil amb connexió a internet. També caldrà un mòbil i una adreça de l’xtec o de Gmail.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones inscrites. En aquest curs, l'avaluació se centrarà en la participació activa a les sessions virtuals del curs i en els debats. També en la presentació de les imatges amb els retocs corresponents que es proposin a cada sessió virtual, en l'ús de Google Fotos específic d’aquesta formació i en la creació d’un compte d’alguna de les xarxes socials proposades i publicació d’alguna de les imatges elaborades.

Formulari d'inscripció