Encarar reptes i crear noves oportunitats: les competències professionals en la docència d'educació de persones adultes

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018.      Horari: de 9.30 a 13.30h.
Lloc de realització: Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona. 
Professorat: Gemma Argelaga i Joan Padrós, de l'equip d'Educació de Persones Adultes de l’ICE de la UAB.
Preu: 80€
Codi curs: 30500          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
Per poder fer bé el nostre encàrrec com a docents -acompanyar i facilitar aprenentatges- ens cal posar-nos al dia. Els docents que ens dediquem, o volem dedicar, a l'educació de persones adultes necessitem millorar i augmentar les nostres competències professionals per tal d'encarar els nous reptes que l'educació de persones adultes aborda i haurà d'abordar en un futur no gaire llunyà.

Objectius:

 • Augmentar coneixements sobre l'educació de persones adultes.
 • Potenciar la pràctica reflexiva per tal de descobrir quines competències professionals necessitem per fer millor la nostra feina i els reptes de futur que se'ns plantegen.
 • Incorporar noves maneres de fer que ens facin més eficaces a l'hora d'acompanyar i organitzar aprenentatges a l'aula i fora d'ella.

Continguts:

El curs està organitzat en 5 blocs diferenciats, un per dia.

 • Bloc 1. Ubicació: L’educació de persones adultes a Catalunya i al Món
  • Lleis i modalitats d’estudi, continguts possibles, tipologia i estructura dels distints serveis,...
 • Bloc 2. Com aprèn la persona adulta?
  • Aprendre avui, paradigmes, trets pedagògics.
 • Bloc 3. Rol docent.
  • Competències professionals.
  • Accions tutorials (inclusió, atenció a la diversitat, avaluació, activitats complementàries, seguiments, orientacions…).
 • Bloc 4. Reptes i nous aprenentatges revisió de continguts i de noves dinàmiques i metodologies a l’aula
  • Noves alfabetitzacions, nova gestió aula, treball equip, metodologies per a l’aprenentatge…
 • Bloc 5. Dinàmiques organitzatives i de treball amb l’entorn.
  • L’escola més enllà (escola i territori, propostes de gestió i intervenció).


Metodologia:
Usarem diverses metodologies d'aprenentatge; d'aquesta manera podrem vivenciar-les i tastar-les, a part de conèixer-les.

Observacions:
Cal portar una llibreta que es farà servir a mode de "diari d'aula".

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. 


Formulari d'inscripció