Creativitat i innovació a l'aula

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació infantil (segon cicle), primària i secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 16 a 20h. 
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Meritxell Cano Autet, doctora en psicologia per la UAB i professora a l’Escola Universitària de Ciències Socials de Manresa.
Preu: 80€
Codi curs: 30078                 Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
En els últims anys, els professionals de l’educació cada vegada prenen més consciència de la importància d’educar alumnes capaços d’aprendre a aprendre, flexibles, competents en gestionar el seu propi coneixement i en pensar de manera autònoma. El sistema educatiu està vivint un moment d’intensos canvis. Els processos d’ensenyament i d'aprenentatge han de poder encaixar en una societat que es desenvolupa ràpidament i on la noció de coneixement està transformant-se.

Sota aquest marc, i en els últims anys, els professionals de l’educació cada vegada prenen més consciència de la importància d’educar alumnes capaços d’aprendre a aprendre, flexibles, competents en gestionar el seu propi coneixement i en pensar de manera autònoma. La creativitat i les habilitats per adaptar-nos a noves situacions  esdevenen competències imprescindibles. L’escola més tradicional ha prioritzat la memòria i el pensament lògic en detriment de la creativitat i aquest model de poc ens serveix en un moment com l’actual. L’objectiu principal del curs és endinsar-nos en la creativitat i la innovació i facilitar eines per aplicar en el dia a dia a l’aula per fomentar que els nostres alumnes aprenguin a pensar.    

Objectius:

 • Aprendre què és la creativitat, com es desenvolupa i quin paper juga en la resolució de problemes i l’aprenentatge.
 • Saber promoure una ensenyança creativa en el dia a dia a l’aula, entenent la creativitat com una habilitat que va molt més enllà del món de les arts i que s’estén a totes les àrees de coneixement.
 • Aprendre estratègies i activitats concretes per ensenyar a pensar als alumnes i fomentar la creativitat i el pensament crític.
 • Endinsar-nos en l’Aprenentatge Basat en Problemes: conèixer com es pot dur a terme i veure’n exemples i experiències.
 • Facilitar eines per innovar a l’escola.
 • Aprendre tècniques de creativitat i saber dissenyar un projecte d’innovació educativa des de la generació d’idees a la planificació d’activitats i propostes.

Continguts:

 • La creativitat
  • Què és la creativitat i com es desenvolupa.
  • Com mesurar la creativitat.
  • Pensament divergent vs pensament convergent.
  • El paper de l’escola en el desenvolupament de la creativitat.
 • La creativitat en el dia a dia: com estimular-la
  • Estimular la curiositat i l’autonomia.
  • Aprendre a fer preguntes (la pedagogia de les preguntes).
  • Facilitar recursos flexibles.
  • Potenciar les relacions.
  • Tolerar la diferència.
  • Promoure la motivació intrínseca i deixar escollir.
 • Ensenyar a pensar
  • Les claus per pensar.
  • Els sis barrets per pensar.
  • Filosofia 3/18.
  • Rutines i destreses de pensament, organitzadors gràfics, estratègies metacognitives i altres tècniques de creativitat.
 • L’Aprenentatge Basat en Problemes
  • Els principis de l’ABP: disseny de problemes i fases.
  • Exemples i experiències.
 • Innovació a l’escola
  • Com innovar, prendre decisions i escollir projectes.


Metodologia:
La metodologia serà participativa per tal de compartir experiències i apropar els plantejaments teòrics i pràctics al dia a dia dels professionals de l’educació que hi assisteixin. 

Perfils professionals:
Aquesta activitat, en l'edició del curs 2017-2018 ha estat associada pel Departament d’Ensenyament al perfil (PE15) Mètodes.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs, es plantejaran activitats diverses, i concretes, que els participants puguin anar incorporant en les seves pràctiques pedagògiques i que ens permetran reflexionar en grup sobre tots els aspectes que es vagin treballant. Tanmateix es tindrà en compte la participació i la reflexió dels assistents per tal de valorar el seu aprofitament.


Formulari d'inscripció