Creació i producció de recursos audiovisuals: coses que hem de fer per rodar una pel·lícula

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat internivells i educadors en general.
Durada: 20 hores (15 presencials i 5 no presencials).
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 10 a 13h.
Lloc de realització: Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Pere Arcas, realitzador, productor i guionista.
Preu: 80€
Codi curs: 30092          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
Aquest curs forma part d’un taller de creació i producció audiovisual pensat per a les necessitats dels formadors que volen dinamitzar projectes audiovisuals. Aquesta part del taller se centra en la producció d’un vídeo a partir d’un guió previ. Per tant, treballarem sobretot els mecanismes que faran possible que el paper escrit, es converteixi en una producció audiovisual.

El curs aprofita les possibilitats del llenguatge audiovisual per aportar recursos que potenciïn, des del primer minut, la capacitat creativa i l’actitud proactiva dels seus participants. Es tracta d’un taller essencialment pràctic. Pensat per a qualsevol persona amb inquietuds creatives i amb ganes de tenir coneixements sobre el llenguatge i la producció audiovisual. Les sessions seran especialment útils per a les persones amb vinculació amb el món formatiu, ja sigui formal o no formal. No cal tenir cap mena d’experiència prèvia per poder seguir el taller sense problemes.

Objectius:

 • Desfer el mite de la complexitat de produir vídeos.
 • Saber gestionar grups de treball per al desenvolupament de tasques de guionatge, producció, realització i artístiques.
 • Saber planificar els projectes segons criteris audiovisuals.
 • Conèixer l’oferta d’eines digitals a l'abast de les nostres possibilitats i la manera de fer-les servir.

Continguts:

 • Ja sóc davant del guió… per on començo?
 • El desglossament del guió i el guió tècnic.
 • La planificació del rodatge.
 • Coses a tenir en compte en l’etapa de preproducció.
 • El rodatge i els 100.000 detalls que l’acompanyen.
 • Ja he gravat. Ara què faig amb el material?
 • La postproducció i l’editatge.
 • Eines TIC que ens fan la vida més fàcil en tot el procés.

Metodologia:
Partim d'un guió breu per seguir, de forma pràctica i en grup reduït, tot el procés de producció d'una peça audiovisual (guió tècnic, localitzacions, rodatge, edició i presentació). Les sessions són majoritàriament pràctiques, amb la incorporació de pinzellades teòriques a mesura que la nostra pràctica ens porti a conèixer detalls concrets de la producció i realització, així com de la dinamització de grups de treball.


Perfils professionals:
Aquesta activitat, en les edicions dels cursos 2016-2017 i 2017-2018 ha estat associada pel Departament d’Ensenyament al perfil (PE02) Competència digital.
 

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs l'avaluació es durà a terme en base a la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. 

Formulari d'inscripció