Com es participa a un projecte amb Espurn@?

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació primària i secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Rosa Soler i Mònica Valverde, de l'Esquip Espurn@ de l'ICE de la UAB.
Preu: 80€
Codi curs: 30502          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
Aquesta formació està adreçada al professorat que vol treballar per projectes telecol·laboratius amb els seu alumnat i amb l'alumnat d’altres centres. Descobrirem què són, com s’hi ha de treballar, quines eines necessitem per fer-ho, com podem avaluar-los, etc. Finalment, participarem com a alumnes en un dels projectes amb Espurn@ d’enguany per poder veure des de dins què és el que trobarà el nostre alumnat en cada un d’ells.

Objectius:
Aquest curs té com a objectiu general reflexionar i aprendre sobre el treball per projectes telecol·laboratius, quins recursos digitals són necessaris, o no, per treballar-hi i descobrir quina és la millor manera de portar-los a l'aula. Es fa especial èmfasi en el treball col·laboratiu i tot el que implica, i en aquest cas, telecol·laboratiu.
Reflexionar sobre la necessitat d’un canvi de metodologia a l’aula.

  • Conèixer què és el treball per projectes.
  • Descobrir i aprendre a fer servir recursos 2.0 amb els que realitzar activitats d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.
  • La col·laboració i la telecol·laboració
  • Crear un model d’autoavaluació i coavaluació per a l’alumnat.
  • Participar en un dels Projectes amb Espurn@.
Continguts:
  • Identificació de les noves necessitats de l’alumnat.
  • Reflexió sobre els projectes en general i els Projectes amb Espurn@ en particular.
  • Actualització d’activitats tipus, fent ús d’eines 2.0.
  • Ús de rúbriques per avaluar la feina.
  • Col·laboració en el desenvolupament d’un Projecte amb Espurn@.
Metodologia:
El curs constarà de 3 mòduls:
1. Projectes amb Espurn@
2. Els projectes telecol·laboratius
3. Eines 2.0. per als projectes
Aprofundirem en els tres grans temes proposats i les activitats corresponents. Per a qualsevol aclariment, podreu contactar amb les formadores mitjançant els fòrums del curs.

Observacions:
Cal tenir coneixements bàsics de l’ús de les eines de Gmail: correu, drive, presentacions.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest sentit per superar cada mòdul s'ha de fer l'activitat que s'hi proposa. Aquestes activitats haureu de fer-les normalment com a "resposta" al fòrum, d'aquesta manera compartirem resultats, idees, coneixements, reflexions. 

Formulari d'inscripció