Coaching amb les famílies? Com gestionar les entrevistes de tutoria

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació infantil, primària, secundària i cicles formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 12 de juliol de 2018.      Horari: de 9 a 14h. 
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Marta Albaladejo Mur, mestra, lingüista, coach i psicoterapeuta.
Preu: 80€
Codi curs: 30088          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
Estàs aprofitant, com a professional, tots els recursos que tens a mà perquè la família i tu col·laboreu? El coaching pot servir als docents per tenir unes entrevistes més eficaces amb les famílies. En tots els nivells educatius, la institució educativa necesita la col·laboració de la família dels alumnes. Les entrevistes amb les famílies són un lloc privilegiat per aconseguir la coresponsabilitat de les famílies.

Objectius:

 • Reflexionar sobre la relació família-institució educativa.
 • Analitzar la realitat social i cultural dels nostres alumnes i de les seves famílies.
 • Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies.
 • Reflexionar sobre el propi estil de comunicació.
 • Practicar la comunicació assertiva, l’escolta activa i l’empatia.
 • Aplicar algunes tècniques de coaching a les entrevistes entre familiars i docents.
 • Conèixer els mecanismes que permeten salvar els obstacles emocionals.

Continguts:

 • Les preguntes del coaching: la comunicació que ajuda a créixer. Aplicació del coaching a l’educació.
 • Competències emocionals per a les entrevistes amb la família. L’actitud d’adult a adult segons l’esquema PAN de l’anàlisi transaccional. Teoria de les “carícies”.
 • Escola i família. La visió sistèmica i els ordres i desordres en els sistemes humans.
 • Competències comunicatives per a la comunicació amb les famílies: assertivitat i empatia.
 • Un cas especial de conversa de treball: l’entrevista amb pares i mares. El temps, el lloc, la comunicació no verbal, estructures verbals, fases de l’entrevista, l’objectiu i el resultat.

Metodologia:
Sobre cada punt del programa de continguts hi haurà activitats pràctiques per parelles, individuals o en petits grups, i exposicions teòriques en gran grup.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. Al final del curs, els participants escenificaran una entrevista amb alguna família hipotètica, seguint els criteris del curs, i omplint la graella del full d’observació proposat per la formadora.


Formulari d'inscripció