Cičncies 12-15, una proposta per ensenyar cičncies amb sentit

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018.      Horari: de 9.30 a 13.30h.
Lloc de realització: Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: grup de suport del projecte, coordinat per Conxita Márquez.
Preu: 80€
Codi curs: 30087          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
Es presentarà una proposta docent innovadora en ciències que incorpora la multidisciplinaritat i l’adquisició de competències. Es justificarà el disseny d’una ‘ciència per a tothom’ que potencia l’experimentació i el llenguatge científic com a part de l’activitat científica escolar i el treball conjunt del professorat de les diferents disciplines científiques. En les sessions es mostrarà com fer compatible un treball per projectes amb una introducció dels conceptes científics que pugui implicar emocionalment l'alumnat.

El Projecte s’anomena 'Competències de pensament científic a l’ESO' i és una exemple de disseny amb l’objectiu d’assolir les competències cientificotècniques que proposa el Departament d’Ensenyament.

Objectius:

  • Justificar el disseny d’una "ciència per a tothom" que potenciï l’experimentació i el llenguatge científic a partir de l‘activitat amb sentit de l'alumnat.
  • Analitzar les dificultats de la pluridisciplinarietat en l’etapa secundària obligatòria i fer propostes per a superar-les.
  • Potenciar el treball conjunt del professorat de diferents disciplines.
  • Proporcionar recursos per treballar en projectes i, alhora, assegurar els aprenentatges bàsics de les ciències.
  • Convidar al professorat assistents a participar en el projecte i en la innovació que suposa la seva aplicació en els centres, sempre atenta a millorar.

Continguts:
Presentarem la proposta de currículum per a l’ESO (els tres primers anys, ciències per a tothom) que anomenem ‘Competències de pensament científic a l’ESO’ (Ciències 12-15). Els eixos del currículum són: el suport a l’activitat científica del alumnes, que es porta a terme en context i de manera ‘modelitzadora’ i reflexiva; una atenció especial a la introducció i ús del llenguatge científic; la promoció de les competències curriculars; el treball conjunt de professorat de diferents disciplines. A les sessions analitzarem els continguts de les 9 unitats que configuren la proposta curricular des d’aquests eixos i mostrarem com fer compatible un treball per projectes que engresqui els alumnes amb un treball seriós d’introducció dels conceptes i models científics.

Metodologia:
Els formadors presentaran els continguts i les estratègies didàctiques del projecte, reproduirem alguns dels experiments que s’hi proposen i discutirem i reflexionarem amb els assistents sobre tot plegat.

Observacions:
Les persones assistents hauran de dur una bata blanca, a poder ser.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs, els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. Es demanarà posar en comú les experiències didàctiques de cadascú per contrastar-les amb la proposta que hem analitzat, i així millorar-la.

Formulari d'inscripció