FAS > Formació i crèdits > Oferta > Tallers 2n semestre 2017-18

Oferta de crèdits 2n semestre 2017-18 (ECTS)

Activitat 1: Taller de Discapacitat o capacitats diverses? (2 crèdits ECTS) Codi 78967


Descripció: Vol acostar als estudiants la realitat de persones amb capacitats diverses i trencar els estereotips mitjançant el coneixement i la promoció del concepte d'igualtat d'oportunitats. Durant el taller s’abordaran temàtiques com el gènere i la discapacitat, es presentaran els recursos necessaris per persones amb diferents discapacitats com la visual, l’auditiva, la física o d’altres especificitats com el trastorn mental o la dislèxia. Aquesta activitat, que es durà a terme a la Facultat de Traducció i Interpretació, també vol oferir recursos pràctics a les persones participants i promoure el debat i la reflexió sobre el procés d'inclusió de persones amb diversitat funcional.

Dates: del 9 d’abril al 2 de maig de 2018.
Horari: dilluns i dimecres de 15:30h a 18:30h.
Lloc: Aula 104 de la Facultat de Traducció i Interpretació, Campus Bellaterra UAB.
Avaluació: Assistència al 100% de les sessions; realització d’una pràctica (horari flexible); entrega d’una memòria reflexiva final.
Preu: 40 euros.

Ja podeu consultar el programa del taller.

Per a qualsevol dubte relatiu al taller, adreceu-vos a fas.piune@uab.cat


Activitat 2: Taller de Drets humans, migracions i asil (2 crèdits ECTS) Codi 79460

Descripció: El curs consta d’un conjunt de tallers participatius combinats amb continguts teòrics que ofereixen una aproximació a la temàtica de la protecció internacional i les migracions des d’una perspectiva de drets humans. De la mà d’entitats especialitzades i persones expertes, el curs promou el coneixement de les causes estructurals dels desplaçaments forçats així com l’avaluació crítica de les polítiques migratòries actuals i la construcció de possibles alternatives que tinguin com a prioritat la protecció dels drets humans. A més, facilita eines d’acció en clau de participació ciutadana a desplegar mitjançant una proposta d’aplicació pràctica i de reversió a la comunitat.

Dates: del 10 d'abril al 3 de maig de 2018
Horari: dimarts i dijous de 16:00 a 19:00h.
Lloc: La Fede (c/Tàpies, 1. 08001 Barcelona)
Avaluació: Assistència al 100% de les sessions teòriques (o fins a un 80%, degudament justificat); dissenyar i presentar una proposta d’activitat de sensibilització dirigida a la comunitat universitària; entregar els qüestionaris de valoració entregats al final del curs; i, finalment, entregar una reflexió final que girarà entorn als temes treballats durant les diferents sessions.
Preu: 40 euros.

Ja podeu consultar el programa del taller.

Per a qualsevol dubte relatiu al taller, adreceu-vos a fas.acollida@uab.cat 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats