A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
 L'ESCOLA    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    FORMACIÓ CONTINUADA    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Escola de Prevenció i Seguretat Integral  Formació continuada  Grafoanalista consultor en rrhh 

Programa Superior de Grafoanalista Consultor en Recursos Humans


Titulació

Un cop superat el curs, a l'alumne se li expedeixen les credencials consistents en: Document acadèmic de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral - adscrita a la UAB -, on es fa constar que ha superat el programa superior de Grafoanalista Consultor en Recursos Humans, amb 100 hores lectives, les matèries realitzades i nota final.

Així mateix l'Institut de Ciències del Grafisme expedirà un diploma privat de reconeixement per les entitats col·laboradores com l'Agrupació de Grafoanalistas Consultius d'Espanya, d'aquesta formació situada en els cursos de reciclatge i postmaster, per a la seva consideració professional com Grafoanalista especialitzat en RRHH.

Durada

La durada del curs és de 100 hores.

Es requereixen coneixements previs de Grafologia per poder seguir adequadament el programa.

Tenint en compte el requisit anterior, el programa és d'interès per a: Directors i consultors de RRHH, Headhunters, Directius d'organitzacions, Comandaments de les Forces i Cossos de la Seguretat Pública i Privada, Especialistes en Outplacement, Antropòlegs, Metges, psiquiatres, Psicoterapeutes, Psicòlegs, Juristes, titulats en Ciències del Treball, Graduats Socials, Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals, Experts en Coaching, Treballadors Socials, Diplomats en Infermeria, Criminòlegs, Detectius titulats, professors, Pedagogs, Educadors, Criminalistes i Perits Judicials.

Direcció acadèmica i professorat

Francesc Viñals i Carrera, Jurista, MBA, especialitzat en Direcció de RRHH, Creu de 1a Classe del Ministeri de Defensa per la seva feina com grafoanalista i professor de l'Estat Major.

Mariluz Puente Balsells, Antropòloga, investigadora científica, Consultora en Reclutament, Selecció i Valoració de càrrecs.

El Professorat està compost per destacats professionals de l'Agrupació de Grafoanalistes Consultius d'Espanya, entre els quals destaquem a la Prof Eva Miñana Pascual, la qual actualment dirigeix el seu propi Gabinet de Grafoanàlisi en la seva aplicació als RRHH, si bé anteriorment ha ocupat importants responsabilitats en Direcció de Personal d'empreses multinacionals, i també a la Prof Núria Segarra Montaner, Màster en Grafoanàlisi Europea i amb dilatada i exitosa experiència com a directora d'una empresa de Selecció de Personal.

El Programa està avalat per l'Institut de Ciències del Grafisme i les entitats col·laboradores com AGC d'Espanya.


Programa del Curs
 

1. - Fonaments i Metodologia de la Grafoanàlisi en Recursos Humans.

La Grafoanàlisi aplicada a la gestió dels RRHH.
- Avantatges de la utilització de la Grafoanàlisi com a mètode de RRHH.
- Requisits per fer una anàlisi grafològic i condicions en què s'ha de fer la prova.
- Passos a seguir en l'anàlisi grafològic per a la selecció de personal:
     Valoració de l'ambient gràfic en el seu conjunt. Distinció entre ambient gràfic negatiu / positiu.
     Estructuració global del grafisme: anàlisi dels diferents aspectes o gèneres gràfics, anàlisi del text i de la signatura.
     Valoració sobre l'adequació professional del candidat/a al lloc de treball a l'entorn, segons el perfil competencial prèviament definit.
     Exercicis pràctics

El procés de selecció: generalitats
- Fases
- Constructes psicològics en la selecció de personal.

Grafoanàlisi i selecció per competències
- Què són les competències. Tipus de competències: personals, tècniques, específiques, transversals, etc.
     Aplicació pràctica de la grafoanàlisi en la selecció per competències. Llista de competències i descripció de trets grafonómics de cadascuna d'elles.
     Exercicis pràctics.


2. - Pràctiques específiques del Grafoanalista en RRHH

Orientació d'estudis
Després de l'anàlisi grafonòmic, es determinen les característiques principals de la persona estudiada i sobre la base del coneixement que aquestes proporcionen al costat de les seves prioritats de curiositat i interès, es treballa en les distintes recomanacions.

Orientació - valoració per al lloc de treball
Completat l'anàlisi grafonómico i obtingudes les peculiaritats de temperament, caràcter i personalitat, ens exercitem en la redacció de recomanacions dins de diferents camps laborals, ajustant les indicacions sobre la base de les motivacions vocacionals de la persona estudiada.

Gestió RR.HH.
Un cop efectuat l'estudi grafonòmic, es treballa en el concepte de la redacció de diferents tipus d'informes:
Per competències: Aprofundiment en l'estudi i definició de les diferents competències en funció del càrrec a ocupar.
Personalitzats: Estudi i definició de les característiques personals del candidat, adequant-los al concepte de la definició del lloc a cobrir.
Definició de grafonomía per càrrecs: Estudi de la grafonomía corresponent a cada definició de competències.

Altres àmbits de treball
Tècniques de redactat. Imatge corporativa. Preparació d'entrevistes amb dos objectius: Detecció interessos dels clients (interns o externs). Tècniques de comunicació personal

Tríptic informatiu
Sol·licita més informació

Mapa del web Inici
2018 Universitat Autònoma de Barcelona