A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
 L'ESCOLA    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    FORMACIÓ CONTINUADA    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Escola de Prevenció i Seguretat Integral  Formació continuada  Grafoanalista consultor 

Grafoanalista Consultor de Formació i Reeducació Grafoescriptural


L'objectiu del curs és la formació de Grafoanalistes Educadors i reeducadors de l'Escriptura.
Aquest nou especialista és el que s'ocupa de les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura, ja que té un coneixement profund dels mecanismes subjacents en el gest gràfic i és capaç d'analitzar l'escriptura tant des del punt de vista grafomotor com psicològic.
Després d'un profund examen del gest gràfic i les seves variables, aquesta figura professional pot recollir la informació necessària que li permeti detectar la problemàtica existent.
Així doncs, bàsicament, el Grafoanalista Educador i reeducador de l'Escriptura intervé de forma personalitzada en nens i adolescents en edat escolar, tot i que també en adults que presenten dificultats relacionades amb l'escriptura (disgrafia). La seva intervenció té com a objectiu restablir en el subjecte disgráfico les habilitats de base necessàries per a un acte escriptural eficient i ajudar a recuperar el plaer d'escriure i de comunicar, amb conseqüents efectes positius tant a nivell escolar o acadèmic com relacional - afectiu.
El Grafoanalista Educador i reeducador de l'Escriptura, gràcies a les seves competències, pot operar tant per prevenir com reeducar aquestes dificultats, i fins i tot col·laborar amb el cos docent oferint unes metodologies adequades a aquests objectius.

DURADA
La durada del curs és de 120 hores distribuïdes en classes setmanals de 4 hores.

PROGRAMA DEL CURS
- Introducció al curs. La figura professional de l'Educador i reeducador de l'escriptura
- Escriptura i cervell
- Les etapes psicològiques del nen i adolescent
- L'evolució de l'escriptura i les fases cal·ligràfiques
- L'escriptura de l'edat evolutiva
- Ser esquerrà
- Escales d'Ajuriaguerra 1 ª part
- Escales d'Ajuriaguerra 2a part
- Escales d'Ajuriaguerra 3a part
- Els senyals d'alarma en l'escriptura
- Dislèxia
- Discalcúlia
- Disortografia
- TDA (H)
- Dificultats visuals i escriptura
- Audició i escriptura
- La disgrafia
- La reeducació de l'escriptura (1 ª part)
- La reeducació de l'escriptura (2 ª part)
- La psicomotricitat en la reeducació
- Tècniques pictogràfiques
- L'ús del color en reeducació
- Tècniques de relaxació
- El traç lliscant
- Estudi de les habilitats de base
- TPV
- Educació de l'escriptura (1 ª part)
- Educació de l'escriptura (2 ª part)
- Com realitzar una presentació en públic, com organitzar una conferència/curs
- Pràcticum 1
- Pràcticum 2

DIRECCIÓ ACADÈMICA
Francesc Viñals i Carrera, director de l'ICG i AGC, professor de la World Jurist Association, organització per a la Pau Mundial.
Mariluz Puente Balsells, Antropòloga i Pèrit Forense, Grafoanalista, Investigadora Científica.
La coordinació específica del programa i professors anirà a càrrec de la Profª Pilar Mélich Palomares i Prof ª Mónica Gallerani, especialitzades en Educació i Reeducació de l'Escriptura.

Tríptic informatiu
Sol·licita més informació

Mapa del web Inici
2018 Universitat Autònoma de Barcelona