A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
 L'ESCOLA    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    FORMACIÓ CONTINUADA    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Escola de Prevenció i Seguretat Integral  Formació continuada  Directors de seguretat catala 

Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat


Objectius del curs
Analitzar les funcions, responsabilitats, tècniques i organització dels serveis propis d'una organització de seguretat privada.
Dominar els principis i normes jurídiques de la Seguretat Privada.
Conèixer els mitjans tècnics actius i passius i les seves aplicacions.
Conèixer el funcionament de la gestió empresarial per a la realització de projectes de seguretat integral respecte a les normes tècniques de gestió de recursos humans, tècnics i financers.
Promoure el coneixement i la capacitat de gestió dels Directors de Seguretat Privada.

Titulació
Curs reconegut com a titulació suficient per a l'Habilitació com a Director de Seguretat Privada per la Secretaría de Estado de Seguridad. Adaptat a la orde INT/318/2011.

Crèdits i durada
25 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System), corresponents a 658 hores lectives:
Hores presencials: 188 hores.
Hores a distancia del alumne en plataforma virtual UAB: 370 hores.

L'elaboració del projecte final consta de 100 hores.

Dates
De juny de 2017 a juny de 2018.

Horaris
Dilluns a dijous tardes.
16:00 a 20:00 hores (una semana al mes).

Direcció
Dra. Montserrat Iglesias - Lucía.
Directora de l'Escola de Prevencio i Seguretat Integral
Sr. Fernando Fernández Núñez.
President d'Honor d'ACAES.

Coordinació
Sr. Francesc Gómez Macià.

Programa del Curs
Normativa de seguretat privada.
Fenomenologia delinqüencial.
Seguretat física.
Seguretat electrònica.
Seguretat de persones.
Seguretat lògica.
Seguretat en entitats de crèdit.
Seguretat patrimonial.
Seguretat contra incendis.
Prevenció de riscos laborals.
Protecció civil.
Protecció de dades de caràcter personal.
Gestió i direcció d'activitats de seguretat privada.
Funcionament dels departaments de seguretat.
Planificació de la seguretat.
Anàlisi de riscos.
Direcció d'equips humans.
Gestió de recursos materials.
Col·laboració amb la seguretat pública.
Deontologia professional.

Avaluació
Projecte supervisat.

Díptic informatiu
Sol·licitud d'inscripció

Mapa del web Inici
2018 Universitat Autònoma de Barcelona