Biblioteques > Fons i equipaments > Plans de col·lecció

Plans de col·leccióEl Servei de Biblioteques UAB, en compliment de la seva missió de garantir la informació documental necessària per tal que la institució universitària pugui assolir els seus objectius (la docència, la discència, la investigació i l'extensió universitària), ha considerat convenient l'elaboració i difusió del seu Pla Director de la Col·lecció on s'estableix el marc per a un desenvolupament harmoniós dels fons propis.

De la mateixa manera després s'han desenvolupat els diferents plans generals de les col·leccions de cadascuna de les biblioteques que formen part del Servei de Biblioteques UAB.

Aquests documents s'adrecen de forma específica als òrgans de govern dels diferents àmbits de la Universitat Autònoma de Barcelona, al personal acadèmic i al personal bibliotecari amb responsabilitats en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció de les biblioteques UAB i, en general, a tota la comunitat universitària.

Es pretén així mateix donar a conèixer al públic en general, la política seguida per part del Servei de Biblioteques UAB pel que fa a la seva col·lecció documental.


Pla General de la Col·lecció del Servei de Biblioteques de la UAB
Pla de la Col·lecció de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Pla de la Col·lecció de la Cartoteca
Pla de la Col·lecció de la Biblioteca de Ciències Socials
Pla de la Col·lecció de la Biblioteca d'Humanitats
Pla de la Col·lecció de la Biblioteca de Medicina
Pla de la Col·lecció de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Pla de la Col·lecció de la Biblioteca de Veterinària
Pla de la Col·lecció de la Biblioteca Universitària de Sabadell
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

 Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona