A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Estudis  Matemàtiques 

Curs Propedèutic de Matemàtiques 2015-16


Imatge Propedèutic Matemàtiques
 Informació General 
Professors, grups i aules
Material del Curs

Presentació i objectiusL’objectiu fonamental d’aquest curs és situar al futur alumne dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses, d’Economia, de Comptabilitat i Finances, d’Empresa i Tecnologia i d’ADE+Dret de la Facultat d’Economia i Empresa en el nivell adequat de Matemàtiques per tal de seguir amb més fluïdesa les assignatures Matemàtiques I i II que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs dels esmentats graus. Així, aquest curs no pretén ser una versió “ràpida” d’ambdós cursos sinó una posta a punt de quins són els conceptes matemàtics bàsics que permetran  a l’alumne un seguiment correcte de les assignatures.

Continguts

I.- Introducció

 1. Repàs de càlculs algebraics bàsics
 2. El sistema dels nombres reals: igualtats, desigualtats, intervals, valor absolut
 3. Teoria de conjunts bàsica: operacions amb conjunts.

II.- Càlcul diferencial

 1. Funcions d’una variable real: domini, imatge, representació gràfica
 2. Famílies de funcions: polinomials, exponencials, logarítmiques, trigonomètriques
 3. Límits i continuïtat: definició, interpretació geomètrica
 4. Derivades: definició interpretació geomètrica, mètodes de derivació

III.- Càlcul integral

 1. Integrals indefinides: interpretació geomètrica, mètodes de integració
 2. Integrals definides: Interpretació geomètrica. Propietats

A qui va adreçat el curs

A aquells estudiants de primer curs que no han cursat les Matemàtiques del Batxillerat Tecnològic.

Dates i horaris

El curs es dividirà en 10 sessions de 3 hores (amb un descans al mig de cada sessió) els dies: 25, 26, 27 i 31 d’agost i 1, 2, 3, 8, 9 i 10 de setembre. Les sessions seran de 9 a 12h pels grups de matí i de 15 a 18h pels grups de tarda. Un dels grups de matí serà impartit en anglès.

La distribució per grups es farà per nota d’accés, en funció de la capacitat dels grups. Es podrà consultar la distribució dels grups a partir del dia 30 de juliol en aquest web (-> Professors, grups i aules).

Lloc

Les classes s’impartiran a les aules 17 i 19 de la Facultat d’Economia i Empresa al Campus de Bellaterra, i a l’aula 13 de la Facultat d’Economia i Empresa al Campus de Sabadell.

Informació i matrícula
                             
Si heu de cursar una titulació del campus de Bellaterra:
Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa (campus de Bellaterra)

Edifici B - campus de la UAB
08193 Bellaterra
Tel. 93 581 1803  


Si heu de cursar una titulació del campus de Sabadell:
Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa (campus de Sabadell)

Edifici S - Emprius, 2
08202 Sabadell
Tel. 93 728 7712

Preu

90€

Procediment de matrícula

 1. L'imprès de matrícula serà lliurat el dia de la sessió de benvinguda als alumnes de primer o es podrà recollir a la Gestió Acadèmica de la Facultat (Campus de Bellaterra i Campus de Sabadell).
 2. Anar a Catalunya Caixa i fer l'ingrés en el compte indicat en l'imprès dins del període establert per a la matriculació.
 3. Lliurar l'imprès de matrícula, el resguard d'ingrés i una fotocòpia del DNI a la Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa al campus corresponent, com a molt tard el dia 27 de juliol de 2014.
Nota important

Aquest curs no dóna lloc a reconeixement acadèmic en cap titulació de Grau.
 
Mapa del Web Inici Contactar
2016 Universitat Autònoma de Barcelona