A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Estudis  Matemàtiques 
Imatge Propedèutic Matemàtiques

La Facultat d'Economia i Empresa oferirà aquest any 2017 dues Accions Propedèutiques de Matemàtiques. L’objectiu és situar als futurs estudiants en un nivell adequat de Matemàtiques que els permeti seguir amb més fluïdesa les assignatures de Matemàtiques que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs a la nostra Facultat.

A fi que l'estudiant que accedeix als Graus de la nostra Facultat pugui valorar quina acció propedèutica l'interessa, li proposem que realitzi una prova d'autoavaluació. Aquesta prova només serveix per que l'estudiant valori els seus coneixements i no serà utilitzada per part de la Facultat.

Les accions que s'ofereixen són:

  • Acció Propedèutica 1:
Curs on-line, adreçat a aquells alumnes que tenen una formació en matemàtiques suficient per a seguir els cursos de Matemàtiques de la Facultat però que volen refermar conceptes o senzillament preparar-se per al nou curs.
  • Acció Propedèutica 2:
Curs propedèutic presencial de matemàtiques, adreçat a aquells estudiants que tenen mancances de formació en matemàtiques.
Es recomana que abans de matricular-se al Curs propedèutic presencial de matemàtiques s'hagi fet la prova d'autoavaluació.
.
 Informació General 
Professors, grups i aules
Material del Curs

Informació i contingutsL’objectiu fonamental d’aquest curs és situar al futur alumne dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses, d’Economia, de Comptabilitat i Finances, d’Empresa i Tecnologia i d’ADE+Dret de la Facultat d’Economia i Empresa en el nivell adequat de Matemàtiques per tal de seguir amb més fluïdesa les assignatures Matemàtiques I i II que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs dels esmentats graus. Així, aquest curs no pretén ser una versió “ràpida” d’ambdós cursos sinó una posta a punt de quins són els conceptes matemàtics bàsics que permetran  a l’alumne un seguiment correcte de les assignatures.

Continguts

TEMA 1. Repàs de conceptes bàsics

1.1. Repàs de càlculs algebraics
1.2. Nombre reals: intervals, conjunts, valor absolut, desigualtats

TEMA 2. Anàlisi de funcions

2.1. Tipologia de funcions
2.2. Límits i continuïtat
2.3. Regles i mecanismes de derivació
2.4. Representació gràfica de funcions: domini, rang, simetries, continuïtat, creixement, decreixement, concavitat, convexitat, punts d’inflexió, candidats a màxims i mínims

TEMA 3. Integració

3.1. El concepte d’integral
3.2. Les primitives
3.3. Integrals indefinides i definides

A qui va adreçat el curs

Els alumnes que es matriculin en el curs propedèutic han d’haver fet la prova d’autoavaluació de Matemàtiques que la Facultat posa al seu abast. El curs es recomana especialment a aquells alumnes que en aquesta prova d’autoavaluació han respost correctament menys de 6 de les 8 preguntes.


Organització del curs

  • El curs es dividirà en 10 sessions de 3 hores  (amb un descans al mig de cada sessió).
  • Les dues primeres hores de cada sessió es faran en una aula on s’explicaran els conceptes matemàtics i es resoldran exercicis en la pissarra
  • La tercera hora de cada sessió es farà a l’aula d’informàtica, on s’utilitzarà els programes WolframAlpha i ACME.


Dates i horaris

El curs es dividirà en 10 sessions de 3 hores  (amb un descans al mig de cada sessió) del 28 d’agost al  8 de setembre (al campus de Sabadell el 4 de setembre és festiu). Les sessions seran de 9 a 12h pels grups de matí i de 15 a 18h pels grups de tarda, a Bellaterra. A Sabadell les sessions seran de 10 a 13:20h pel grup de matí i de 15 a 18:20h pel grup de tarda.

La distribució per grups es farà per nota d’accés, en funció de la capacitat dels grups. Es podrà consultar la distribució dels grups a partir del dia 31 de juliol al web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa/).


Lloc

Les classes s’impartiran a les aules 17, 19, 24  i 25 de la Facultat d’Economia i Empresa al Campus de Bellaterra, i a l’aula 24 i aula Olga Torres de la Facultat d’Economia i Empresa al Campus de Sabadell.


Nota important

Aquest curs no dóna lloc a reconeixement acadèmic en cap titulació de Grau.
 
Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona