La Universitat Autònoma ofereix als seus estudiants la possibilitat de posar en pràctica els coneixements assolits mitjançant pràctiques i estades en empreses. D’aquesta manera, també es facilita la seva integració i la presa de contacte amb el món laboral.

En aquest espai podeu trobar les ofertes de pràctiques relacionades amb la vostra titulació:

Concurs públic per a cobrir una plaça temporal de tècnic/a superior en ecologia a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 

 
 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Grau de Ciències Ambientals Cristina Palet +34 93 581 3475

coordinacio.ciencies.ambientalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona