A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Estudis  Assignatures i programes 


 

 CATALÀ 
CASTELLANO
ENGLISH

Relació d'assignatures ofertades per la Facultat d'Economia i Empresa (grups amb docència en català) amb les corresponents guies docents (curs 2014-15).
 
 

LLEGENDES
Pla Estudis Titulació
950 Grau en Administració i Direcció d'Empreses
1102
 
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (en anglès)
947 Grau en Comptabilitat i Finances
952 Grau en Economia
1280 Grau en Economia (en anglès)
948 Grau en Empresa i Tecnologia
994 Grau en Administració i Direcció d'Empreses + Dret
474
 
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses + Dret
Semestre  
1 Primer semestre (setembre-gener)
2 Segon semestre (febrer-juny)
Campus  
B Bellaterra
S Sabadell
ECTS  
*
 
Es tracta de crèdits no ECTS (1 crèdit = 10 hores de docència)
 

Per consultar programes o guies docents de cursos anteriors utilitzeu el cercador del Servei de Biblioteques de la UAB.
 

Codi Assignatura Pla Estudis Curs ECTS Semestre Campus Guia/Programa
102117 Actualització Comptable i Financera 947 4 6 2 S
102126 Anàlisi dels Estats Financers 947 3 6 1 S
102376 Anàlisi dels Estats Financers 950, 952, 994, 1102 2 6 1 B
25052 Anàlisi Econòmica i Financera de l’Empresa 474 5 6,75* 1 B
102313 Anàlisi Empresarial i Dissenys Organitzatius 950, 952, 994 4 6 1 B
102312 Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva 950, 952, 994 4 6 1 B
102134 Assessoria i Planificació Financera 947 3/4 6 1 S
102104 Auditoria 947 3/4 6 1 S
102375 Auditoria 952 4 6 1 B
102186 Bases de Dades 948 2 6 2 S
102270 Dret Mercantil II 994 4 6 2 B
102324 Comerç Exterior 950 4 6 1 B
102475 Comerç Internacional 950 4 6 1 B
102196 Comptabilitat Bàsica 948 1 6 2 S
102195 Comptabilitat de Costos 948 2 6 1 S
102374 Comptabilitat de Costos 950, 952, 994, 1102 1/2 6 2 B
102109 Comptabilitat de Costos I 947 3 6 1 S
102108 Comptabilitat de Costos II 947 3 6 2 S
102373 Comptabilitat de Gestió 950, 994, 1102 3 6 1 B
102373 Comptabilitat de Gestió 994 3 6 2 B
102372 Comptabilitat de Societats 950, 994 4 6 2 B
102103 Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables 947 3/4 6 1 S
102371 Comptabilitat Financera 950, 1102 3 6 1 B
102371 Comptabilitat Financera 994 3 6 2 B
102128 Comptabilitat Financera I 947 1 6 2 S
102127 Comptabilitat Financera II 947 2 6 1 S
102102 Comptabilitat i Fiscalitat 947 4 6 1 S
102370 Comptabilitat Pública 950, 952, 994 4 6 1 B
102101 Comptabilitat Pública 947 3/4 6 2 S
102100 Consolidació d’Estats Financers 947 3/4 6 1 S
102364 Creació d’Empreses 950, 952, 994 4 6 1 B
102182 Direcció d’Operacions 948 3 6 1 S
102392 Direcció d’Operacions II 950, 994 4 6 1 B
102129 Direcció de Recursos Humans 947 2 6 2 S
102094 Direcció d'Operacions 947 3 6 2 S
102393 Direcció d'Operacions I 950, 994, 1102 3/4 6 2 B
102136 Direcció Estratègica 947 3 6 1 S
102181 Direcció Estratègica de l'Empresa 948 2 6 2 S
102363 Direcció Estratègica I 950, 994, 1102 3/4 6 1 B
102362 Direcció Estratègica II 950, 1102 3 6 2 B
102361 Direcció i Planificació Estratègica 950, 994 4 6 1 B
102340 Dret 950, 952, 1102 1 6 1 B
102276 Dret Administratiu I 994 2 6 2 B
102230 Dret Administratiu II 994 3 6 1 B
102229 Dret Administratiu III 994 3 6 2 B
102107 Dret Bancari i Assegurador 947 4 6 2 S
102300 Dret Civil I 994 1 6 2 B
102240 Dret Civil II 994 2 6 1 B
102239 Dret Civil III 994 2 6 2 B
102238 Dret Civil IV 994 3 6 1 B
102216 Dret Constitucional I 994 1 6 2 B
102215 Dret Constitucional II 994 2 6 1 B
102263 Dret de la Unió Europea 994 4 9 2 B
102381 Dret del Treball 950, 952, 994, 1102 2 6 1 B
102183 Dret Empresarial 948 1 6 1 S
102380 Dret Financer i Tributari 950, 994 2 6 2 B
102223 Dret Financer i Tributari I 994 4 6 2 B
102232 Dret Internacional Públic 994 3 6 2 B
102116 Dret Laboral 947 4 6 2 S
102140 Dret Mercantil 947 2 6 2 S
102271 Dret Mercantil I 994 4 9 1 B
102270 Dret Mercantil II 994 4 9 2 B
102252 Dret Penal I 994 2 6 1 B
102246 Dret Penal II 994 2 6 2 B
102245 Dret Penal III 994 3 6 1 B
102231 Dret Romà 994 1 6 1 B
102105 Econometria 947 3 6 1 S
102308 Econometria I 994 4 6 1 B
102308 Econometria I 950, 952, 1102 2 6 2 B
102307 Econometria II 952 3 6 1 B
102323 Economia Catalana 950, 952, 994 4 6 1 B
102343 Economia de l’Empresa I 950, 952, 994, 1102 1 6 1 B
102343 Economia de l'Empresa I 994 1 6 2 B
102122 Economia de l'Empresa 947 1 6 1 S
102173 Economia de l'Empresa 948 1 6 1 S
102311 Economia de l'Empresa II 950, 994, 1102 3 6 2 B
102454 Economia del Sector Públic 950, 994 3 6 2 B
102321 Economia del Treball 950, 952, 994 4 6 2 B
102320 Economia Espanyola 950, 952, 994, 1102 2/4 6 1 B
102144 Economia Espanyola 947 2 6 1 S
102165 Economia Espanyola 948 2 6 1 B
102387 Economia Internacional 994 3 6 1 B
102387 Economia Internacional 950, 952, 1102 1 6 2 B
102143 Economia Internacional 947 1 6 2 S
102164 Economia Internacional 948 1 6 2 S
102453 Economia Pública Avançada 950 4 6 1 B
102452 Economia Pública Sectorial 950 4 6 2 B
102302 Economia Sectorial 950, 994 3 6 2 B
102386 Estadística I 950, 952, 994, 1102 1/2 6 2 B
102115 Estadística I 947, 948 1 6 2 S
102114 Estadística II 947, 948 2 6 1 S
102385 Estadística II 950, 952, 994, 1102 2/3 6 1 B
102180 Finances 948 3 6 1 S
102329 Finances I 950, 952, 1102 3 6 1 B
102112 Finances I 947 2 6 2 S
102111 Finances II 947 3 6 1 S
102328 Finances II 950, 1102 3 6 2 B
102368 Fiscalitat 950, 994, 1102 2 6 2 B
102154 Fonaments de Programació 948 1 6 2 S
102091 Gestió Bancària 947 3/4 6 1 S
102356 Gestió de la Distribució 952 4 6 1 B
102161 Gestió de la Seguretat dels Sistemes d’Informació 948 4 6 1 S
102160 Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació 948 4 6 1 S
102095 Història de l'Empresa 947 3 6 2 S
102317 Història de l’Empresa 952, 994 4 6 1 B
102197 Història del Dret i de les Institucions 994 1 6 2 B
102316 Història del Pensament Econòmic 950, 994 3 6 1 B
102141 Història Econòmica 947 1 6 2 S
102152 Història Econòmica 948 2 6 2 S
102315 Història Econòmica Contemporània 952, 994 3 6 2 B
102314 Història Econòmica d'Espanya 950, 952, 994 1/4 6 2 B
102330 Història Econòmica Mundial 950, 952, 994, 1102 1/2 6 1 B
102462 Història Industrial i del Treball 950 4 6 2 B
102367 Innovació Comptable 952, 994 4 6 2 B
102251 Instruments per a l'Estudi 994 1 6 1 B
102482 Integració Econòmica 950, 994 2 6 2 B
102481 Integració Econòmica Europea 950 4 6 1 B
102189 Introducció a l’E-Business i l’E-Governance 948 4 6 2 S
102121 Introducció a la Comptabilitat 947 1 6 1 S
102366 Introducció a la Comptabilitat 950, 952, 994, 1102 1 6 2 B
102163 Introducció a la Gestió de la Innovació 948 3 6 2 S
102305 Introducció a la Psicologia 994 2 6 1 B
102151 Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes 948 1 6 1 S
102341 Introducció a l'Economia 950, 952, 994, 1102 1 6 1 B
102172 Introducció a l'Economia 948 1 6 1 S
102125 Introducció al Dret 947 1 6 1 S
102148 Introducció als Sistemes d'Informació 948 3 6 1 S
102355 Investigaciò Comercial I 950, 994 4 6 1 B
102354 Investigació Comercial II 950 4 6 2 B
102150 Investigació Operativa 948 2 6 2 S
102391 Investigació Operativa I 950, 994, 1102 3 6 1 B
102384 Macroeconomia I 950, 952, 994, 1102 2/3 6 2 B
102382 Macroeconomia III 950, 994 3 6 2 B
102353 Màrqueting I 950, 1102 3 6 1 B
102352 Màrqueting II 950, 1102 3 6 2 B
102345 Matemàtiques I 950, 952, 994, 1102 1 6 1 B
102097 Matemàtiques I 947, 948 1 6 1 S
102344 Matemàtiques II 950, 952, 994, 1102 1 6 2 B
102096 Matemàtiques II 947, 948 1 6 2 S
102327 Mercats de Capitals 950, 952, 994 4 6 2 B
102124 Mètodes de Valoració Financera I 947 2 6 1 S
102123 Mètodes de Valoració Financera II 947 3/4 6 1 S
102119 Microeconomia 947 2 6 1 S
102184 Microeconomia 948 2 6 1 S  
102337 Microeconomia I 950, 952, 1102 2 6 1 B
102337 Microeconomia I 994 2 6 2 B
102336 Microeconomia II 994 3 6 1 B
102336 Microeconomia II 950, 952, 1102 2 6 2 B
102351 Models de Gestió Comercial 950, 994 4 6 2 B
102299 Organització Constitucional de l'Estat 994 1 6 1 B
102334 Organització Industrial 950, 952, 994 4 6 2 B
102365 Planificació Econòmica i Financera de l’Empresa 950, 952, 994 4 6 2 B
102132 Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació 947 4 6 2 S
102326 Política de Creixement de l’Empresa 950, 952, 994 4 6 2 B
102468 Política Econòmica 950, 994, 1102 3 6 1 B
102325 Política Financera de l’Empresa 950, 952, 994 4 6 2 B
102469 Polítiques de Desenvolupament 950 4 6 2 B
102467 Polítiques Econòmiques Específiques 950 4 6 2 B
102098 Pràctiques Externes 947 4 6 1,2 S
102155 Pràctiques Externes 948 4 6 1,2 S
102175 Projectes de Desenvolupament de Programari Corporatiu 947 4 6 1 S
102191 Projectes d'Innovació Tecnològica 948 3 6 2 S
102342 Recursos Humans 950, 994, 1102 1/4 6 2 B
102301 Sistema Financer 950, 952, 994, 1102 3/4 6 2 B  
102167 Sistemes d’Informació per a la Gestió d’Operacions 948 4 6 1 S
102168 Sistemes d’Informació per a la Gestió de les Relacions Comercials 948 4 6 1 S
102192 Sistemes de Suport a la Presa de Decisions 948 4 6 1 S
102113 Sistemes d'Informació 947 3 6 2 S
102389 Sistemes d'Informació 950, 952, 994 1102 2 6 2 B
102147 Sistemes Integrats de Gestió 948 3 6 2 S
102149 Societat de la Informació 948 3 6 1 S
102304 Sociologia de l’Empresa 950, 952, 994 4 6 2 B
102303 Sociologia General 950, 952, 994, 1102 2 6 1 B
102162 Tecnologia i Empresa I 948 3 6 1 S
102170 Tecnologia Web 948 4 6 2 S
102333 Temes d’Economia i Empresa 950, 994 4 6 2 B
102358 Teoria de l’Organització 950, 994 4 6 2 B
102267 Teoria del Dret 994 1 6 1 B
102139 Treball Fi de Grau 947 4 12 1,2 S
102187 Treball Fi de Grau 948 4 12 1,2 S
102331 Treball Fi de Grau 950, 994, 1102 4 12 1,2 B
102461 Treball Fi de Grau 952 4 12 1,2 B
102131 Tributació I 947 3 6 2 S
102130 Tributació II 947 3/4 6 1 S
 
Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona