Visites als centres de secundària

La UAB ofereix visites de professors de la UAB als ajuntaments, als centres de secundària, de batxillerat i de cicles de formació de grau superior. Els estudiants rebran informació de tota l’oferta formativa i de serveis de la Universitat i orientació per a l’elecció d’estudis.

Per fer efectiva la visita de professors, és requisit necessari garantir la presència d’un mínim de 50 estudiants. En cas de no poder reunir el nombre suficient d’alumnes podeu posar-vos d’acord amb un centre pròxim o el vostre ajuntament.

Les visites es realitzen entre els mesos de febrer i maig del 2019.

Les inscripcions estan obertes, podeu sol·licitar la visita mitjançant el formulari en línia (botó taronja) i esperar a rebre’n la confirmació. Aquesta activitat no és compatible amb la participació del vostre centre a les Jornades de Portes Obertes.