Presentació

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una universitat dinàmica, compromesa amb el seu entorn i amb el desenvolupament de la societat. La seva condició d’agent social actiu l’ha conduït a posar en funcionament l’any 2000 una proposta innovadora de convivència multigeneracional.

A través de l’Escola de Postgrau, la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics, amb el programa la Universitat a l’Abast.

La Universitat a l’Abast desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculat a l’Envelliment Actiu i ofereix oportunitats de formació i d’implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la Universitat de posar a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes una formació de qualitat en temes d’interès.

D’aquesta manera, la Universitat Autònoma de Barcelona s’aproxima a l’entorn més proper i dilueix les possibles barreres existents entre una bona part de la societat i l’ensenyament universitari.
La Universitat a l’Abast ofereix una formació adaptada i dinàmica a les diferents necessitats i interessos de la ciutadania. Té com a objectiu que els ciutadans i ciutadanes tinguin a l’abast la possibilitat de participar en iniciatives que contribueixin al seu enriquiment personal i, alhora, al desenvolupament social.


Una eina de desenvolupament personal

El programa la Universitat a l’Abast neix com una proposta d’integració social i de desenvolupament personal de la gent gran.

  • Dóna resposta als interessos i inquietuds intel·lectuals dels participants.
  • És plural i ofereix una àmplia oferta d’actuacions.
  • Contribueix a millorar el benestar personal.
  • Estimula les capacitats d’actuació i d’integració social.
  • Promou les relacions intergeneracionals.

Activitats per a tothom

Les activitats que formen part de programa la Universitat a l’Abast responen al desenvolupament de tres línies d’actuació diferenciades i alhora complementàries:

Aprenent al Campus
Accés de persones majors de 50 anys que vulguin cursar uns ensenyaments universitaris.Informació complerta Aprenent al Campus
Aprenent a la teva Ciutat
Activitats formatives sobre aspectes d’actualitat dutes a terme a diverses poblacions de Catalunya.Informació complerta Aprenent a la teva Ciutat
Projectes d’intervenció i acció
Projectes de recerca i intervenció sota les coordenades de l’Envelliment Actiu, la participació i l’apoderament.


Universitat a l’Abast
Escola de Postgrau, UAB
Edifici U, Travessera de Can Miró.
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona  
93 581 3441 - universitat.abast@uab.cat