Equip del programa

Coordinació Acadèmica
Tomás Peire Fernández
Professor del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB

Coordinació Tècnica
Sergi Arenas i Guarch
Psicòleg gerontòleg