Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau veterinària (informació general)

Grau de Veterinària

Informació general

Centre docent

Presentació

La Facultat de Veterinària disposa d'un nou Hospital Clínic Veterinari, amb una unitat de petits animals i amb una altra de grans animals (la unitat equina única a Espanya), els objectius del qual són la docència, el suport a la investigació i el servei extern com a hospital veterinari d'alta qualitat. La facultat també disposa del servei de Granges i Camps Experimentals, unitat de suport a la docència pràctica i al desenvolupament de línies de recerca; d'una Planta de Tecnologia dels Aliments, centre de recerca especialitzat en la tecnologia dels aliments, pràctiques docents, investigació i desenvolupament de nous productes (làctics, avícoles i derivats, liquats derivats, peix i productes de pesca, panificació, vinificació, aliments funcionals i aliments d'IV i V gamma).

La UAB compta amb la presència de dos centres destacats en recerca relacionada amb l’àmbit veterinari. D’una banda, el CreSA (Centre de Recerca en Salut Animal) és un centre apte per a la investigació de malalties infeccioses en condicions de bioseguretat de nivell 3. D’una altra, el CBATEG (Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica), un referent estatal en teràpia gènica.

L'European Committee on Veterinary Education ha atorgat la seva acreditació a la Facultat de Veterinària de la UAB, un reconeixement a la feina docent, a l'eficàcia de la gestió i a l'excel·lència investigadora.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de Titulació:   María Carmen Díaz-Bertrana Sánchez 

Coordinadors/es de curs Grau en Veterinària :

- Elena Albanell Trullas (Primer Curs) Teléfon: 93 581 14 96
- Marc Navarro Beltran (Segon Curs) Teléfon: 93 581 42 68
- Roser Sala Pallarès (Tercer Curs) Teléfon: 93 581 18 97
- Anna Mª Ortuño Romero (Quart curs) Teléfon: 93 581 10 49
- Santiago Lavín González (Cinquè curs) Teléfon: 93 581 19 23
 

Implantació dels estudis


Primer curs: 2010-2011
Segon curs: 2011-2012
Tercer curs: 2012-2013
Quart curs: 2013-2014
Cinquè curs: 2014-2015

Formació complementària

  • Taller d'Estadística.
  • Taller de Química.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

Es combinen exàmens i treballs pràctics.

Programes d'intercanvi

 

Erasmus estudi
 
El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger.
 
Actualment s'ofereixen 52 places que es distribueixen en  un total de 26 convenis signats amb universitats de Noruega, Finlàndia, Suècia, Alemanya, França, Belgica, Holanda, Polònia,  República Txeca, Hongria, Itàlia i Portugal.

Erasmus Pràctiques

Aquesta modalitat permet que els estudiants no titulats puguin realitzar estades de pràctiques en empreses o institucions d'altres països europeus

 
SICUE-Sèneca

El programa d'intercanvi SICUE te com objectiu facilitar els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol.
 
Actualment s'ofereixen un total de 18 places per anar a Madrid, Córdoba, Las Palmas, León, Murcia, Saragossa, Lugo i València
 
Programa Propi de la UAB
 
El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un curs en una altra universitat no europea i també el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.
 
Actualment tenim convenis amb EEUU, Argentina, Brasil,  Mèxic, Canadà, Austràlia i Xile.

 

Preu vigent per crèdit

39,53 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona