Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle turisme (diplomatura) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

1 torn de matí.
1 torn de tarda.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Pràctiques professionals

A partir del segon curs, l'alumne segueix un programa planificat de pràctiques obligatòries que preveu una rotació pels diferents àmbits empresarials i del sector, tant públics com privats, del país o internacionals (agències de viatges, cadenes hoteleres, institucions públiques i associacions empresarials, consultories, congressos, etc.).
Àmplia oferta de pràctiques optatives en més de 630 empreses i institucions.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Universitat d'Algarve (Portugal) i 28 universitats més dels països següents: Anglaterra, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, Holanda, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Portugal, Polònia i Bulgària.
Intercanvi amb la Universitat de Puerto Rico
Programa per a l'obtenció del Bachelor in European Tourism per la Universitat Lincoln (Regne Unit)

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir a 2n cicle dels estudis següents:

Observacions

S'ofereix també una passarel·la interna per a l'obtenció del Graduat en Direcció Hotelera fent 54 crèdits més.
S'ofereix també una oferta formativa compartida amb l'EU d'Estudis Empresarials de Sabadell, que permet, obtenint uns crèdits addicionals de la diplomatura de Ciències Empresarials (aproximadamente 57), tenir les dues titulacions.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona