Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Titulacions de 1r i 2n cicle traducció i interpretació (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Arts i Humanitats

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs

Horaris/Torns

Un torn de matí.

Tipus d'avaluació

La metodologia ECTS implica una avaluacio continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

L'assignatura de "Pràctiques" és una optativa de 6 crèdits per a la qual s'hauran de treballar 75 hores  (mínim) durant el curs acadèmic en el que l'alumne es matriculi de l'assignatura.

 

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol
Programa de Mobilitat de la UAB
amb universitats d'arreu del món
La majoria d'alumnes del centre passen un o dos semestres en una universitat estrangera.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona