Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau traducció i interpretació (informació general)

Grau de Traducció i d'Interpretació

Informació general

Centre docent

Presentació

El Grau proposa quatre itineraris formatius: Traducció Especialitzada (textos jurídics, financers, tècnics i científics), Traducció Editorial, Interpretació i Traducció Social i Institucional.

A més, l’oferta de segones llengües estrangeres no es limita a les més habituals (anglès, francès i alemany) sinó que ofereix també la possibilitat, única arreu d’Espanya, d’especialitzar-se en portuguès, italià, rus, àrab, xinès i japonès.

Tant per la seva experiència com per les seves instal·lacions, la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB és un centre de referència a nivell internacional. La prova és la presència permanent de nombrosos estudiants d’arreu del món, que propicia un entorn d’estudi i de convivència marcadament multicultural. Amb una forta presència també de professorat estranger, la Facultat ha estat un motor vital per a la internacionalització de la UAB.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de la titulació:
Lupe Romero

Sots-coordinador:
Emmanuel Doerr

Coordinadora de la Comissió per a la implantació, avaluació i acreditació del grau:
Lupe Romero

Composició actual de la Comissió:

 • Idioma B: Emmanuel Doërr
 • Idioma i traducció C (llunyà): Lucía Molina i Anna Gil
 • Idioma i traducció C (proper): Regina Saraiva i Carles Biosca
 • Informàtica, terminologia i documentació: Ramon Piqué
 • Interpretació: Marta Arumí
 • Llengua A: Antonio Ríos
 • Pràctiques: Anabel Galán
 • Traducció directa: Anabel Galán
 • Traducció especialitzada: Mariana Orozco
 • Traducció Inversa: Allison Beeby
 • Treball de fi de Grau: Anna Aguilar-Amat

Implantació dels estudis

La implantació dels ensenyaments regulats pel RD 1393/2007 va començar el mes de setembre de 2009.

Cronograma de la implantació de la titulació: 2009-2013

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
1er curs X X X X
2n curs   X X X
3r curs     X X
4t curs       X

Formació complementària

La Facultat de Traducció i d'Interpretació ofereix cursos propedèutics d'alemany, anglès i francès per als estudiants de primer curs, abans de l'inici del curs.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet (la UAB preveu una via lenta, que consisteix en una matriculació mínima de 30 crèdits anuals per facilitar la conciliació de la vida acadèmica i laboral).

Període lectiu

Anual.

Idioma

Castellà, català i, llengua i traducció en anglès, francès, alemany, portuguès, italià, rus, àrab, japonès, xinès, coreà i, eventualment, polonès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sèneca).
Programa propi de la UAB
(amb Austràlia, Brasil, Canadà, Corea, EUA, Japó, Marroc, Rússia, Taiwan, i Xina).

Podeu trobar més informació en l'apartat de Mobilitat i Intercanvis

Preu vigent per crèdit

35,77 euros.

 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona