Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau teràpia ocupacional - escola adscrita (informació general)

Grau de Teràpia Ocupacional

Informació general

Centre docent

Presentació

Els grups reduïts de treball faciliten un alt rendiment en les pràctiques i capaciten els terapeutes per avaluar l'ocupació significativa i l'acompliment ocupacional, amb finalitats de prevenció i terapèutiques, ja sigui per promocionar la salut, prevenir lesions o discapacitats, o per desenvolupar, millorar, mantenir o restaurar el nivell d'independència funcional i d’autonomia.

El grau de Teràpia Ocupacional s’imparteix a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional, l'únic centre de l'Estat acreditat per la World Federation of Occupational Therapy (WFOT) i pertany a la xarxa europea "European Network Occupational Therapy in Higher Education".

Formació complementària

L'EU d'Infermeria i Teràpia Ocupacional (EUIT) de Terrassa, durant la primera setmana del curs, ofereix unes jornades propedèutiques per als estudiants de nou accés 

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. Es combinen assignatures anuals i semestrals.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant. Les tipologies d'avaluació varien en funció de les competències de l'assignatura. S'utilitzen entre d'altres, exàmens escrits, exàmens teoricopràctics, estudis de casos, treballs escrits individuals i de grup, i presentacions públiques de treballs.

Programes d'intercanvi

  • Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Bèlgica i Portugal.
  • Programa Propi de la UAB: Argentina, Brasil i Xile.

Preu vigent per crèdit

96,53¤ (39,53 preu oficial + 57 preu propi)

Beques específiques

L'Escola ofereix un total de 24 beques pròpies de col·laboració, que poden arribar a ser del 100% (60 crèdits) de l'import de la docència, depenent de la dedicació.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona