Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Titulacions de 1r i 2n cicle teràpia ocupacional (diplomatura) (informació general)

Ciències de la Salut

Horaris/Torns

1 torn de matí. Els ensenyaments teòrics i pràctics són modulars: durant el mòdul de pràctiques no hi ha teoria, i a l'inrevés.

Tipus d'avaluació

Es combina l'avaluació amb exàmens, amb treballs, amb l'anàlisi de casos pràctics i amb l'avaluació continuada.

Pràctiques professionals

Centres hospitalaris, centres sociosanitaris, centres de salut mental, mútues d'accidents laborals, comunitats terapèutiques i centres d'educació especial.

Programes d'intercanvi

Programes d'intercanvi amb Bèlgica i Portugal.

Continuació a altres estudis de la UAB

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona