Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau relacions laborals (informació general)

Grau de Relacions Laborals

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Relacions Laborals atorga una formació solvent que permet als graduats resoldre amb garantia tots els problemes que planteja la gestió de recursos humans, tant en l’empresa privada com en l’àmbit de l’administració pública. Dintre del grau de Relacions Laborals es poden cursar dos itineraris: Jurídic Laboral o Organització del Treball.

La majoria de professors que imparteix docència té una llarga experiència docent i investigadora en els departaments dels que depenen les seves àrees de coneixement, ja siguin Jurídiques, Sociologia de les Relacions Laborals, Organització de les Empreses, Economia Aplicada o Psicologia Social.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora:
Dra. Maria Jesús Espuny Tomás. Vicedegana de la Facultat de Dret, Professora Titular  Numeraria d’ Història del Dret i de les Institucions.
 
Equip de Coordinació:
 
Dret del Treball i de la Seguretat Social:
Prof. Dr. Francesc Pérez Amorós
Prof. Dr. Ricard Esteban Legarreta
 
Sociologia:
Prof. Dr. Antonio Martín Artiles
Prof. Sra. Pilar Carrasquer Oto
 
Psicologia social:
Prof. Dra. Maite Martínez González
Prof. Dra. Susana Pallarés Parejo
 
Economia Aplicada:
Prof. Dr. Albert Recio
Prof. Dr. Hèctor Sala
 
Economia de l’ Empresa:
Prof. Dr. Carlos Guallarte
Prof. Dr. Alex Rialp Criado
 
Els/Les professors/res que formen part de la Comissió de docència poden canviar-se en funció dels interessos de les àrees respectives (nous coordinadors d’ unitat, elecció a càrrecs acadèmics...) existint sempre un titular i un suplent.

Modalitat

Presencial

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Els estudiants del Grau de Relacions Laborals podran participar en els programes europeus (ERASMUS/SÈNECA) i nacionals (SICUE) d'intercanvi amb les Universitats que hagin subscrit convenis amb la Facultat de Dret.

Mobilitat i Intercanvi

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona