Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle química (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències

Horaris/Torns

Classes de teoria i problemes al matí i pràctiques de laboratori a la tarda.

Tipus d'avaluació

Exàmens teòrics i pràctics.

Pràctiques professionals

  • Pràctiques de laboratori
  • Pràctiques externes opcionals en indústries del sector

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus): amb més de vint universitats (París, Roma, Glasgow, Dublín, Viena i Lyngby entre d'altres)
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sèneca): amb vuit universitats (Granada, Mallorca, Girona, Tenerife i Santiago de Compostel·la entre d'altres)
Programa de Mobilitat de la UAB: amb universitats d'Austràlia, Llatinoamèrica, EUA i Canadà

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Extinció del pla d'estudis

D’acord amb la normativa sobre l’extinció dels plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord ordenaments anteriors al RD 1393/2007, el  curs acadèmic 2013/14 no s'oferirà docencia de 1er i 2on curs de la titulació de Llicenciat en Química.
Els estudiants d’aquesta titulació que no hagin superat el total d’assignatures corresponents a 1er curs, si desitgen continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l’adaptació als nous ensenyaments de Grau de Química.

El curs 2013/2014 és l'últim que s'ofereixen assignatures de 3er curs d'aquest estudi.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona