Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Titulacions de 1r i 2n cicle psicologia (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències de la Salut

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs

Horaris/Torns

2 torns: matí i tarda

Tipus d'avaluació

En els primers cursos es fan generalment mitjançant exàmens. En els darrers cursos també són importants els treballs en grup o individuals.

Pràctiques professionals

Pràcticum: assignatura obligatòria anual de segon cicle. Consisteix en pràctiques tutoritzades individuals directament relacionades amb l'activitat professional. Aquestes pràctiques es fan en hospitals, centres de salut, institucions, serveis, empreses públiques i privades, etc.
Es realitzen també, durant tota la carrera, diferents tipus de pràctiques obligatòries en el Centre (de laboratori, d'anàlisi de casos clínics, de discussió i anàlisi en grups, de correcció i avaluació de proves psicològiques, d'observació, etc.), les quals permeten assolir millor els continguts teòrics i apropar l'alumne a un coneixement empíric i crític de la professió.

Programes d'intercanvi

  • Intercanvis amb universitats europees: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Irlanda, Itàlia, Noruega, Portugal, Romania, Suècia i Suïssa.
  • Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Madrid, Granada, València, Màlaga, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostel·la, Sevilla i Castelló.
  • Programa de Mobilitat de la UAB: en cada convocatòria se n'especifiquen les places concretes.

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona