Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau psicologia (informació general)

Grau de Psicologia

Informació general

Centre docent

Presentació

La formació que ofereix aquest grau està molt ben considerada tant en l'àmbit sanitari con en els altres àmbits d'exercici professional (educatiu, social, etc.). Així, en l'àmbit de la psicologia dels recursos humans i les organitzacions, està molt ben valorada per les empreses. En els programes de postgrau relacionats amb la psicologia clínica i de la salut, se sol prioritzar les sol·licituds d'ingrés dels estudiants de la nostra facultat perquè es considera que la seva formació en aquest àmbit és molt completa.

D'altra banda, el Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat de Psicologia afavoreix l'apropament dels professionals a la UAB i serveix de centre de pràctiques professionals per als estudiants en els àmbits educatiu, social i de salut.

La Facultat de Psicologia de la UAB és reconeguda internacionalment per la seva activitat investigadora. Va participar en la creació de la Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes de Barcelona (UTCCB) primer centre especialitzat en trauma a escala estatal creat conjuntament pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i el Laboratori de Prestació de Serveis de la Facultat. Els professionals de la Unitat ofereixen atenció personalitzada els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia i afavoreix les pràctiques dels estudiants.

El professorat, membre de diversos departaments (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut, de Psicologia Clínica i de la Salut i de Psicologia Social) s'organitza en més de 30 grups d’investigació, tot desenvolupant una potent tasca investigadora.

Coordinador i equip de coordinació

  • Vicedegà d'Ordenació Acadèmica: Margarita Martí Nicolovius

          Adreça e-mail:    Margarita.marti@uab.cat

  • Coordinadora de Psicologia: Maria Álvarez Moleiro
          Adreça e-mail:    coordinador.grau.psicologia@uab.cat

 

  • Coordinadora d'Intercanvis: Melina Aparici Aznar
          Adreça e-mail:      coord.intercanvis.psicologia@uab.cat

 

  • Coordinadora de Pràcticum: Mercè Mitjavila Garcia
          Adreça e-mail:   Merce.Mitjavila@uab.cat 

 

  • Coordinador de l'Espai de Suport i Innovació Docents : Juan Muñoz Justícia         
          Adreça e-mail:      Juan.Munoz@uab.cat

Modalitat

Presencial

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral, tret de dues assignatures que són anuals.

Idioma

Català, castellà i anglès

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant de manera progressiva.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió. 

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes. 

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:  
El Programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.  

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
En l'actualitat, la Facultat de Psicologia té establerts convenis per estudiants de psicologia amb 59 universitats europees d'Àustria, Bèlgica, Alemania, Eslovenia, Grècia, França, Holanda, Itàlia, Lituania, Noruega, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Turquia i Suissa.;

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue-Sèneca): 
Existeixen 24 convenis amb les universitats de: Bilbao, Castelló, Elx, Madrid, Granada, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, València i Saragossa. 

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
Els alumnes de la Facultat de Psicologia poden accedir a places signades amb diverses universitats d'Amèrica Llatina, Estats Units, Canadà, Àsia i Australia.

Espai de Mobilitat i Intercanvis del Campus Virtual.
Aquesta eina, creada per la Facultat de Psicologia (i pionera a la UAB) té com a objectiu facilitar i promoure la participació dels estudiants de la Facultat als programes d'intercanvi establerts per la UAB, a més d'agilitzar el diàleg i l'intercanvi  d'informació entre alumnes participants i futurs alumnes de mobilitat.

Documentació sobre els programes d'intercanvi

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona