Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau prevenció i seguretat integral - escola adscrita (informació general)

Grau de Prevenció i Seguretat Integral (En línia)

Informació general

Centre docent

Presentació

Considerant les dificultats que tenen moltes de les empreses espanyoles per disposar dels quatre sistemes de gestió diferenciats en distintes estructures amb costos multiplicats -seguretat, medi ambient, qualitat i responsabilitat social corporativa- i la demanda professional existent, els estudis faciliten la polivalència dels graduats i augmenten les seves possibilitats en el mercat laboral.

Modalitat

Dues modalitats: presencial i no presencial

Règim d'estudi

Temps complet, temps parcial i possibilitat de via lenta.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant. Es combina avaluació continuada, assistència, exàmens i treballs pràctics.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (es fan a 4t curs).

Preu vigent per crèdit

90,65 euros

 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona