Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau podologia - escola adscrita (informació general)

Grau de Podologia

Informació general

Centre docent

Presentació

El contacte directe amb el pacient enriqueix la preparació del futur podòleg, que aconsegueix les competències de la professió en el marc d'una activitat assistencial que li permet incorporar-se de manera immediata al món laboral amb experiència i seguretat.

D'altra banda, l'Escola de Ciències de la Salut fomenta també la recerca amb la constitució d'equips de recerca i la col·laboració amb altres institucions sanitàries.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual, planificació d'assignatures semestral.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves escrites, treballs, etc.

Programes d'intercanvi

  • Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Gant (Bèlgica)
  • Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Universitat d'Extremadura i Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Preu vigent per crèdit

5.474 euros per curs (possibilitat de pagament fraccionat).

Beques específiques

La Fundació Universitària del Bages destina la quantitat de 36.000 ¤ a beques pròpies.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona